2018-08-09
طراحی دست با حنا

طراحی دست با حنا

طراحی دست با حنا در منزل استفاده از حنا برای طراحی پوست بدن یکی از […]
2018-08-09
تاتو با حنا

مراحل تاتو با حنا در منزل

مراحل تاتو با حنا تاتو با حنا یکی از زیباترین و بی خطرترین روش های […]
2018-08-08
انتقال طرح با حنا

انتقال طرح با حنا بر روی پوست بدن

انتقال طرح با حنا به پوست بدن امروزه انتقال طرح با حنا بر روی پوست، […]
2018-08-08
طراحی کف دست با حنا

طراحی کف دست با حنا هندی

روش طراحی کف دست با حنا هندی حنا جایگزین موقتی برای تاتو شده و افراد […]
بستن
برگشت به بالا