نوشته‌ها

آشنایی با انواع مدل چشم

انواع مدل چشم

در این مقاله انواع مدل چشم به منظور انجام آرایش معرفی خواهد شد. شناخت نوع چشم برای انتخاب نوع آرایش و سایه به کار رفته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

البته ذکر این نکته نیز بسیار … مطالعه این مقاله ...