بایگانی برچسب برای: چشم با پلک افتاده

نوشته‌ها

آشنایی با انواع مدل چشم

انواع مدل چشم

در این مقاله انواع مدل چشم به منظور انجام آرایش معرفی خواهد شد. شناخت نوع چشم برای انتخاب نوع آرایش و سایه به کار رفته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

البته ذکر این نکته نیز بسیار … مطالعه این مقاله ...