لوگو آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان

20 مدل بافت مو پرطرفدار

مقدمه

در‌ زمان‌های‌ مختلف‌ زیبایی‌ مو‌ جذابیت‌ ظاهری‌ افراد‌ را‌ افزایش‌ داده‌ است‌‌، به‌ همین‌ دلیل‌ در‌ سراسر‌ دنیا‌ آراستن‌ مو‌ها‌ جزء‌ دیرینه‌ ترین‌ هنرها‌ محسوب‌ می‌شود،‌ زیرا‌ قدمت‌ چندین‌ هزار‌ ساله‌ دارد‌‌، همچنین‌ در‌ طول‌ این‌ زمان‌ روش‌های‌ گوناگون‌ زیادی‌ به‌ وجود‌ آمده‌ است.‌

امروزه‌ اکثر‌ بانوان‌ به‌ بافت‌ مو‌ که‌ یکی‌ از‌ راه‌های‌ مرتب‌ کردن‌ مو‌ها‌ است‌، علاقه‌ زیادی‌ پیدا‌ کرده‌اند‌ زیرا‌ به‌ قدری‌ گستره‌ این‌ هنر‌ زیاد‌ است‌ که‌ از‌ کودکان‌ تا‌ میانسالان‌ از‌ آن‌ استقبال‌ کرده‌، و‌ می‌توانند‌ مدل‌ مناسب‌ سن‌ و‌ چهره‌ خود‌ را‌ انتخاب‌ کنند‌‌.

همچنین‌ اگر‌ کسی‌ به‌ مراسمی‌ دعوت‌ شده‌ باشد‌ که‌ رسمی‌ نیست‌ اما‌ می‌خواهد‌ مو‌ هایش‌ ظاهر‌ خوبی‌ داشته‌ باشد‌‌، می‌تواند‌ یک‌ یا‌ چند‌ بافت‌ را‌ ترکیب‌ کرده‌ و‌ حالتی‌ به‌ آن‌ها‌ بدهد، که‌ کمتر‌ کسی‌ آن‌ را‌ دیده‌ و‌ امتحان‌ کرده‌ است.‌در این مقاله به انواع بافت مو می پردازیم، پس با ما همراه باشید.

انواع‌ بافت‌ مو

اکنون‌ که‌ درباره‌ انواع‌ مختلف‌ و‌ بسیار‌ بافت‌ مو‌ صحبت‌ کرده‌ایم‌ بهتر‌ است‌ نحوه‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ها‌ را‌ نیز‌ دانسته‌ تا‌ در‌ شرایط‌ مورد‌ نیاز‌ بتوانیم‌ استفاده‌ کنیم.‌ پس‌ با‌ ما‌ همراه‌ باشید:

1- بافت‌ ساده

از‌ آسان‌ ترین‌ و‌ پرکاربردترین‌ بافت‌ها‌ که‌ پیش‌ نیاز‌ اکثر‌ آن‌ها‌ است‌، می‌توان‌ به‌ بافت‌ ساده‌ اشاره‌ کرد‌ زیرا‌ از‌ آن‌ دسته‌ مدل‌هایی‌ است‌ که‌ برای‌ تمامی‌ بانوان‌ مناسب‌ بوده‌ و‌ در‌ کمترین‌ زمان‌ به‌ مو‌ها‌ نظم‌ داده‌ و‌ زیبایی‌ آن‌ها‌ را‌ دو‌ چندان‌ خواهد‌ کرد.‌ این‌ بافت‌ به‌ قدری‌ راحت‌ انجام‌ می‌شود‌ که‌ هر‌ خانمی‌ حداقل‌ یک‌ بار‌ آن‌ را‌ روی‌ مو‌های‌ خود‌ امتحان‌ کرده‌ است.

بافت-ساده-مو

برای‌ بافتن‌ مو‌های‌ خود‌ به‌ این‌ روش‌ ابتدا‌ باید‌ آن‌ها‌ را‌ به‌ گونه‌ای‌ شانه‌ کنید‌، که‌ هیچ‌ نوع‌ گره‌‌ای وجود‌ نداشته‌ باشد‌‌، سپس‌ از‌ نزدیکترین‌ قسمت‌ دنباله‌ مو‌ به‌ سر‌ و‌ یا‌ از‌ جایی‌ که‌ می‌خواهید‌ شروع‌ به‌ بافتن‌ کنید‌‌، مو‌ را‌ به‌ سه‌ قسمت‌ مساوی‌ تقسیم‌ کرده‌ به‌ طوری‌ که‌ یک‌ رشته‌ در‌ سمت‌ راست‌ و‌ یکی‌ در‌ وسط‌ و‌ رشته‌ دیگر‌ در‌ سمت‌ چپ‌ قرار‌ گیرد.‌

پس‌ از‌ تقسیم‌ بندی‌ رشته‌ سمت‌ راست‌ را‌ به‌ صورت‌ ضربدری‌ روی‌ رشته‌ وسط‌ بگذارید‌، تا‌ جایگزین‌ آن‌ رشته‌ شود‌‌، سپس‌ رشته‌ سمت‌ چپ‌ را‌ روی‌ رشته‌ سمت‌ راست‌ که‌ اکنون‌ در‌ وسط‌ قرار‌ دارد‌ بگذارید‌ تا‌ جایگزین‌ آن‌ شده‌ و‌ در‌ وسط‌ قرار‌ گیرد‌‌.

زمانی‌ که‌ این‌ دو‌ مرحله‌ را‌ انجام‌ دادید‌ در‌ واقع‌ یک‌ بافت‌ زده‌ اید‌‌، پس‌ از‌ آن‌ دوباره‌ سه‌ رشته‌ خواهید‌ داشت‌ که‌ همانند‌ مراحل‌ قبل‌ باید‌ از‌ آن‌ها‌ استفاده‌ کنید‌. تا‌ به‌ انتهای‌ مو‌ها‌ برسید‌‌، در‌ آخر‌ قسمت‌ پایین‌ بافت‌ را‌ با‌ یک‌ کش‌ ببندید‌ تا‌ از‌ هم‌ جدا‌ نشوند.

این‌ بافت‌ دو‌ نوع‌ دارد‌ که‌ تنها‌ تفاوت‌ آن‌ در‌ زیر‌ یا‌ رو‌ بردن‌ رشته‌ها‌ به‌ روی‌ رشته‌ وسط‌ یا‌ میانی‌ است‌، که‌ تفاوتشان‌ در‌ اینجا‌ چندان‌ پیدا‌ و‌ قابل‌ مشاهده‌ نیست‌ اما‌ در‌ مدل‌ بافت‌های‌ دیگر‌ که‌ از‌ این‌ نوع‌ بافت‌ استفاده‌ شده‌ به‌ خوبی‌ قابل‌ رویت‌ است.‌

شما‌ می‌توانید‌ برای‌ جلوگیری‌ از‌ ریزش‌ موی‌ سر‌ خود‌ هر‌ روز‌ این‌ بافت‌ را‌ روی‌ مو‌های‌ تان‌ بزنید‌ و‌ در‌ عین‌ حال‌ از‌ ظاهر‌ زیبای‌ آن‌ هم‌ لذت‌ ببرید.

2- بافت‌ مو‌ تیغ‌ ماهی

بافت-مو-تیغ-ماهی

‌ یکی‌ دیگر‌ از‌ بافت‌هایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ پیش‌ نیاز‌ بافت‌ دیگری‌ باشد؛‌ بافت‌ تیغ‌ ماهی‌ است‌‌، این‌‌ مدل‌ بافت‌ مو‌ به‌ سه‌ صورت‌ انجام‌ می‌شود‌ که‌ تمامی‌ مراحلشان‌ یکسان‌ بوده‌، اما‌ تفاوت‌های‌ کوچکی‌ نیز‌ دارند‌ که‌ باعث‌ تغییر‌ ظاهری‌ آن‌ نسبت‌ به‌ انواع‌ دیگر‌ می‌شود.‌

این‌ مدل‌ را‌ به‌ دلیل‌ آن‌ که‌ برای‌ زیبایی‌ بیشتر آن ریز‌ بافته‌ می‌شود‌ و‌ همچنین‌ در‌ درون‌ هم‌ فرو‌ می‌رود‌ و‌ همچون‌ ستون‌ فقرات‌ ماهی‌ است‌ را‌ بافت‌ تیغ‌ ماهی‌ می‌نامند‌، که‌ جزء‌ دسته‌ آسان‌ ترین‌ بافت‌ها‌ به‌ حساب‌ می‌آید‌ زیرا‌ با‌ چند‌ بار‌ تمرین‌ می‌توانید‌ مو‌های‌ خود‌ را‌ اینگونه‌ ببافید.‌

اکنون‌ برای‌ شروع‌ بافت‌ ابتدا‌ باید‌ مو‌های‌ خود‌ را‌ آماده‌ کنید‌‌، این‌ آماده‌ سازی‌ به‌ این‌ صورت‌ است‌ که‌ تمامی‌ مو‌ها‌ را‌ به‌ خوبی‌ شانه‌ زده‌ و‌ به‌ کمی‌ ژل‌ آغشته‌ کنید‌ تا‌ اندکی‌ خیس‌ شده‌ و‌ به‌ راحتی‌ حالت‌ بگیرد.‌

سپس‌ آن‌ قسمت‌ از‌ مو‌ هایتان‌ که‌ می‌خواهید‌ ببافید‌ را‌ به‌ دو‌ قسمت‌ مساوی‌ تقسیم‌ کنید؛‌ پس‌ از‌ آن‌ دو‌ رشته‌ مو‌ در‌ مقابل‌ خود‌ مشاهده‌ می‌کنید‌، که‌ رشته‌ سمت‌ راست‌ را‌ در‌ دست‌ راست‌ و‌ رشته‌ سمت‌ چپ‌ را‌ در‌ دست‌ چپ‌ می‌گیرید‌.

در‌ مرحله‌ بعد‌ از‌ رشته‌ موی‌ سمت‌ راست‌ مقداری‌ مو‌ جدا‌ کرده‌ و‌ به‌ رشته‌ مو‌ سمت‌ چپ‌ اضافه‌ کنید‌، سپس‌ مقدار‌ کمی‌ مو‌ از‌ رشته‌ سمت‌ چپ‌ جدا‌ کرده‌ و‌ به‌ رشته‌ سمت‌ راست‌ اضافه‌ کنید‌‌، در‌ واقع‌ قانون‌ کلی‌ این‌ بافت‌ این‌ گونه‌ است‌ که‌ یک‌ تکه‌ مو‌ را‌ از‌ داخل‌ مو‌های‌ یک‌ سمت‌ جدا‌ کرده‌ و‌ به‌ سمت‌ دیگر‌ می‌بریم‌‌، فقط‌ حواستان‌ باشد‌ که‌ در‌ زمان‌ انتقال‌ قسمت‌ جدا‌ شده‌ از‌ روی‌ رشته‌‌ای که‌ از‌ آن‌ کمی‌ مو‌‌ جدا‌ کرده‌اید‌، بگذرانید.

در‌ هنگام‌ جداسازی‌ نیز‌ به‌ دو‌ نکته‌ توجه‌ کنید‌. اول‌ آن‌ که‌ حتما‌ از‌ زیر‌ مو‌ها‌ را‌ جدا‌ کنید‌ و‌ دوم‌ آن‌ که‌ تمامی‌ قسمت‌هایی‌ که‌ جدا‌ می‌کنید‌ باید‌ حتما‌ هم‌ اندازه‌ یکدیگر‌ باشند‌، زیرا‌ در‌ غیر‌ این‌ صورت‌ بافت‌ها‌ زیر‌ هم‌ قرار‌ گرفته‌ و‌ ظاهر‌ زیبایی‌ نخواهد‌ داشت‌.

این‌ روند‌ را‌ تا‌ انتهای‌ مو‌ ادامه‌ دهید‌ سپس‌ با‌ یک‌ کش‌ آن‌ را‌ ببندید‌ تا‌ از‌ هم‌ گسسته‌ نشود‌ و‌ در‌ آخر‌ دو‌ طرف‌ بافت‌ را‌ بکشید‌ تا‌ حجم‌ مو‌های‌ تان‌ بیشتر‌ به‌ نظر‌ برسد.

3- بافت‌ مو‌ فرانسوی

بافت_-مو_-فرانسوی

‌ بافت‌ مو‌ فرانسوی‌ جزء‌ بافت‌های‌ نیمه‌ پیشرفته‌ به‌ حساب‌ می‌آید‌، زیرا‌ نه‌ به‌ اندازه‌ بافت‌های‌ مبتدی‌ ساده‌ است‌‌، نه‌ آنقدر‌ پیچیده‌ است‌ که‌ فقط‌ افراد‌ حرفه‌ای‌ بتوانند‌ آن‌ را‌ انجام‌ دهند‌‌، بلکه‌ بافتی‌ است‌ که‌ اگر‌ شما‌ بافت‌ ساده‌ را‌ یاد‌ گرفته‌ باشید‌، با‌ چند‌ بار‌ تمرین‌ می‌توانید‌ این‌ را‌ نیز‌ به‌ خوبی‌ روی‌ مو‌های‌ خود‌ و‌ اطرافیان‌ اجرا‌ کنید.‌

پیش‌ نیاز‌ این‌ بافت‌‌، بافت‌ ساده‌ از‌ رو‌ است‌ ،یعنی‌ شما‌ با‌ دانستن‌ نحوه‌ انجام‌ این‌ نوع‌ بافت‌ می‌توانید‌ به‌ راحتی‌ بافت‌ فرانسوی‌ را‌ آموزش‌ ببینید‌ و‌ امتحان‌ کنید.‌ این‌ نوع‌ بافت‌ بر‌ روی‌ مو‌های‌ بلند‌ زیبایی‌ بیشتری‌ نیز‌ دارد.‌

نحوه‌ انجام‌ آن‌ به‌ این‌ صورت‌ است‌ که‌ شما‌ ابتدا‌ باید‌ مو‌های‌ خود‌ را‌ به‌ خوبی‌ شانه‌ بزنید‌ تا‌ گره‌‌ای در‌ حین‌ بافت‌ مشکلی‌ ایجاد‌ نکند‌ پس‌ از‌ آن‌ از‌ قسمت‌ جلوی‌ سر‌ تکه‌‌ای مو‌ به‌ شکل‌ مثلث‌ جدا‌ کنید‌‌.

به‌ این‌ نکته‌ نیز‌ توجه‌ داشته‌ باشید‌ که‌ هرچه‌ مثلث‌ کوچک‌ تر‌ باشد‌ بافت‌ از‌ رو‌ به‌ رو‌ بیشتر‌ دیده‌ می‌شود‌ اما‌ هر‌ چه‌ مثلث‌ بزرگتر‌ باشد‌‌، قسمت‌ جلوی‌ سر‌ مانند‌ بافت‌ ساده‌ بوده‌ و‌ در‌ قسمت‌ پشتی‌ می‌توان‌ بخش‌ بیشتری‌ از‌ بافت‌ را‌ مشاهده‌ کرد.‌

مقاله پیشنهادی: دوره آموزش بافت مو

قسمت‌ مثلثی‌ جدا‌ شده‌ را‌ مانند‌ بافت‌ ساده‌ به‌ سه‌ قسمت‌ مساوی‌ تقسیم‌ کنید‌ تا‌ همانند‌ آن‌ سه‌ رشته‌ در‌ راست‌‌، وسط‌ و‌ چپ‌ داشته‌ باشید‌‌، در‌ مرحله‌ اول‌ باید‌ یک‌ بار‌ به‌ صورت‌ ضربدری‌ رشته‌ سمت‌ راست‌ را‌ از‌ روی‌‌ رشته‌ وسط‌ بگذرانید‌ تا‌ جایگزین‌ آن‌ شود‌ سپس‌ رشته‌ سمت‌ چپ‌ را‌ از‌ روی‌ رشته‌ وسط‌ رد‌ کنید‌‌.

زمانی‌ که‌ این‌ مرحله‌ را‌ تمام‌ کردید‌ و‌ خیالتان‌ از‌ محکم‌ بودن‌ آن‌ راحت‌ شد‌‌، از‌ کناره‌ سر‌ مقداری‌ مو‌ جدا‌ کرده‌ و‌ به‌ رشته‌‌ای که‌ در‌ سمت‌ راست‌ قرار‌ دارد‌ اضافه‌ کنید‌، پس‌ از‌ آن‌ رشته‌ ی‌ سمت‌ راست‌ را‌ با‌ مقدار‌ مویی‌ که‌ به‌ آن‌ اضافه‌ شده‌ از‌ روی‌ رشته‌ وسط‌ رد‌ کنید‌‌‌، سپس‌ این‌ مراحل‌ را‌ برای‌ سمت‌ چپ‌ هم‌ انجام‌ دهید‌. به‌ این‌ صورت‌ که‌ مقداری‌ مو‌ از‌ کناره‌ سمت‌ چپ‌ سر‌ جدا‌ کرده‌ و‌ به‌ رشته‌ سمت‌ چپ‌ اضافه‌ کرده‌ و‌ پس‌ از‌ آن‌ هر‌ دو‌ را‌ از‌ روی‌ رشته‌ وسط‌ بگذرانید.

این‌ تکه‌های‌ مویی‌ که‌ از‌ کناره‌ سر‌ جدا‌ می‌شود‌ باید‌ به‌ اندازه‌‌ای باشد‌ که‌ تا‌ قبل‌ از‌ جایی‌ که‌ مو‌ رشد‌ کرده‌ تمام‌ شود‌ وگرنه‌ ظاهر‌ نامناسبی‌ برای‌ بافت‌ ایجاد‌ می‌کند‌‌، زمانی‌ که‌ دیگر‌ مویی‌ نماند‌ که‌ اضافه‌ شود‌ بقیه‌ بافت‌ را‌ به‌ صورت‌ بافت‌ ساده‌ ادامه‌ دهید‌.

در‌ نهایت‌ با‌ یک‌ کش‌ آن‌ را‌ ببندید‌ و‌ از‌ زیبایی‌ آن‌ لذت‌ ببرید.‌ شما‌ می‌توانید‌ این‌ بافت‌ را‌ با‌ سلیقه‌ خود‌ به‌ صورت‌ یک‌ طرفه‌ یا‌ دو‌ طرفه‌ انجام‌ دهید.

4- بافت‌ مو‌ هلندی

بافت-مو-هلندی

بافت‌ مو‌ هلندی‌ همانند‌ بافت‌ فرانسوی‌ است‌ اما‌ تفاوتشان‌ در‌ بافتی‌ است‌ که‌ در‌ مرحله‌ اول‌ انجام‌ مي‌ شود‌ چرا‌ كه‌ پيش‌ نياز‌ اين‌ بافت‌‌، بافت‌ ساده‌ از‌ زير‌ است‌، كه‌ اين‌ ويژگی‌ باعث‌ شده‌ كناره‌های‌ مو‌ كاملاً‌ جمع‌ شده‌ و‌ حالت‌ برجسته‌‌ای به‌ بافت‌ دهد‌ كه‌ مناسب‌ برای‌ زمان‌ هايی‌ باشد‌ كه‌ شما‌ فعاليت‌های‌ زيادی‌ داريد‌ و‌ می‌خواهيد‌ مو‌ هايتان‌ هم‌ آراسته‌ باشد‌ و‌ همچنين‌ مزاحمتی‌ برای‌ شما‌ ايجاد‌ نكند‌، تا‌ اختلالی‌ در‌ انجام‌ كارهايتان‌ به‌ وجود‌ نیاورد.

‌ برای‌ شروع‌ اين‌ بافت‌ ابتدا‌ بايد‌ مو‌ هايتان‌ را‌ كمی‌ خيس‌ كنيد‌ و‌ شانه‌ بزنيد‌ تا‌ به‌ راحتی‌ حالت‌ گيرد‌، سپس‌ از‌ قسمت‌ جلوی‌ سر‌ تكه‌‌ای مو‌ به‌ شكل‌ مثلث‌ جدا‌ كنيد‌‌‌.

به‌ اين‌ نكته‌ نيز‌ توجه‌ داشته‌ باشيد‌ كه‌ اگر‌ مي‌خواهيد‌ بافت‌ تان‌ از‌ رو‌ به‌ رو‌ ديده‌ شود‌ بايد‌ مثلث‌ كوچكی‌ را‌ جدا‌ كنيد‌ اما‌ اگر‌ مي‌ خواهيد‌ در‌ قسمت‌ جلوی‌ سر‌ بافتتان‌ نمايان‌ نشود‌ بايد‌ مثلثی‌ كه‌ جدا‌ می‌كنيد‌ بزرگتر‌ باشد‌‌.

پس‌ از‌ جداسازی‌ بايد‌ آن‌ قسمت‌ را‌ همانند‌ بافت‌ ساده‌ به‌ سه‌ بخش‌ كه‌ از‌ سه‌ رشته‌ ی‌ سمت‌ راستی‌‌، وسطی‌ و‌ سمت‌ چپی‌ تشكيل‌ شده‌ تقسيم‌ كنيد.

برای‌ شروع‌ بافت‌ بايد‌ ابتدا‌ يك‌ بار‌ رشته‌ سمت‌ راست‌ را‌ از‌ زير‌ رشته‌ وسط‌ گذرانده‌ و‌ بار‌ ديگر‌ رشته‌ سمت‌ چپ‌ را‌ از‌ زير‌ قسمت‌ وسط‌ بگذرانيد‌‌، سپس‌ از‌ كناره‌ سمت‌ راست‌ سر‌ مقداری‌ مو‌ جدا‌ كرده‌ و‌ به‌ رشته‌ سمت‌‌ راست‌ اضافه‌ كنيد‌ و‌ آن‌ دو‌ را‌ همزمان‌ از‌ زير‌ رشته‌ وسط‌ رد‌ كنيد‌‌.

حال‌ نوبت‌ به‌ سمت‌ چپ‌ مي‌ رسد‌ كه‌ ابتدا‌ بايد‌ از‌ كناره‌ سمت‌ چپ‌ سر‌ مقداری‌ مو‌ جدا‌ كرده‌ و‌ به‌ رشته‌ سمت‌ چپ‌ دهيد‌ و‌ آن‌ها‌ را‌ با‌ هم‌ از‌ زير‌ رشته‌ وسط‌ رد‌ كنيد‌‌‌، اين‌ روند‌ را‌ بايد‌ تا‌ جايی‌ كه‌ تمامی‌ مو‌های‌ كناره‌ سر‌ به‌ بافت‌ اضافه‌ شده‌ و‌ تا‌ قبل‌ از‌ پايان‌ جايی‌ كه‌ مو‌ رويش‌ داشته‌ بايد‌ ادامه‌ داد.

پس‌ از‌ آن‌ كه‌ تمامی‌ مو‌ها‌ اضافه‌ شد‌ و‌ ديگر‌ مويی‌ باقی‌ نماند‌ برای‌ اضافه‌ كردن‌ بايد‌ دنباله‌ مو‌ را‌ به‌ صورت‌ بافت‌ ساده‌ ادامه‌ داد‌ و‌ در‌ آخر‌ با‌ يك‌ کش‌ آن‌ را‌ بست.

اين‌ بافت‌ را‌ می‌توانيد‌ با‌ سليقه‌ خود‌ به‌ صورت‌ يك‌ طرفه‌‌ و‌ دو‌ طرفه‌ انجام‌ دهيد‌ كه‌ به‌ بافت‌ يك‌ طرفه‌ بافت‌ هلندی‌ و‌ بافت‌ دوطرفه‌ بافت‌ بوكسوری‌ مي‌ گويند‌. كه‌ تفاوت‌ چندانی‌ با‌ يكديگر‌ ندارند‌ و‌ تنها‌ تفاوت‌ شان‌ اين‌ است‌ كه‌ قبل‌ از‌ شروع‌ بافت‌ بايد‌ با‌ يك‌ شانه‌ دم‌ باريك‌ مو‌ها‌ را‌ به‌ دو‌ قسمت‌ مساوی‌ تقسيم‌ كرده‌ و‌ سپس‌ شروع‌ به‌ بافت‌ كنيد.

دوره پیشنهادی: آموزش آرایش و پیرایش

5- بافت‌ مو‌ تل

بافت‌ تل‌ برای‌ افرادی‌ كه‌ چتری‌ دارند‌ اما‌ می‌خواهند‌ برای‌ مدتی‌ در‌ طول‌ روز‌ آن‌ها‌ را‌ بدون‌ استفاده‌ از‌ تل‌ يا‌ گيره‌‌ای از‌ روی‌ پيشانی‌ جمع‌ كنند‌ مناسب‌ است‌، زيرا‌ مو‌ها‌ را‌ به‌ طور‌ كامل‌ جمع‌ كرده‌ و‌ به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ تلی‌ از‌ جنس‌ مو‌ ساخته‌ شده‌ حالت‌ زيبايی‌ نيز‌ به‌ آن‌ داده‌ است.

بافت_-مو_-تل

بافت‌ تل‌ زيرمجموعه‌ بافت‌ فرانسوی‌ محسوب‌ می‌شود‌ زيرا‌ نحوه‌ انجام‌ آن‌ كاملا‌ شبيه‌ به‌ اين‌ بافت‌ است‌ اما‌ تفاوت‌ كوچكی‌ با‌ آن‌ دارد‌ كه‌ اين‌ تفاوت‌ در‌ نحوه‌ اضافه‌ كردن‌ مو‌های‌ كناره‌ به‌ بافت‌ است.‌

به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ شما‌ در‌ بافت‌ فرانسوی‌ از‌ دو‌ طرف‌ مو‌ها‌ را‌ اضافه‌ می‌كرديد‌ اما‌ در‌ اين‌ بافت‌ فقط‌ از‌ يك‌ سمت‌ آن‌ هم‌ از‌ جلوی‌ سر‌ شروع‌ به‌ اضافه‌ كردن‌ می‌كنيد.

براي‌ شروع‌ كار‌ ابتدا‌ بايد‌ با‌ يك‌ شانه‌ دم‌ باريك‌ از‌ كناره‌ ی‌ یک‌ گوش‌ تا‌ گوش‌ ديگر‌ مو‌ها‌ را‌ به‌ دو‌ قسمت‌ جلويی‌ و‌ عقبی‌ تقسيم‌ كنيد‌، و‌ پس‌ از‌ آن‌ قسمت‌ پشتی‌ را‌ با‌ يك‌ كش‌ ببنديد‌ تا‌ هم‌ مزاحم‌ كارتان‌ نشود‌ و‌ هم‌ با‌ مو‌های‌ جلو‌ قاطی‌ نشود.

سپس‌ سر‌ را‌ كمی‌ خم‌ كرده‌ و‌ از‌ هر‌ سمتی‌ كه‌ مي‌ خواهيد‌ شروع‌ به‌ بافت‌ كنيد‌‌، به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ همه‌ مو‌ها‌ را‌ به‌ يك‌ سمت‌ هدايت‌ كرده‌ و‌ از‌ آن‌ سمتی‌ كه‌ می‌خواهيد‌ بافت‌ را‌ شروع‌ كنيد‌ و‌ قسمت‌ كوچكي‌ جدا‌ كرده‌ و‌ همانند‌ بافت‌ ساده‌ به‌ سه‌ قسمت‌ مساوی‌ تقسيم‌ كرده‌ و‌ يك‌ بافت‌ ساده‌ بزنيد‌.

پس‌ از‌ آن‌ زمانی‌ كه‌ می‌خواهيد‌ رشته‌ سمت‌ راست‌ را‌ به‌ روی‌ رشته‌ وسط‌ ببريد‌، قسمتی‌ را‌ از‌ جلوی‌ سر‌ به‌ آن‌ اضافه‌ مي‌ كنيد‌ و‌ بعد‌ از‌ آن‌ زمانی‌ كه‌ نوبت‌ به‌ سمت‌ چپ‌ می‌رسد‌‌، شما‌ بدون‌ اضافه‌ كردن‌ مویی‌ به‌ رشته‌ آن‌ سمت‌‌، آن‌ را‌ از‌ روی‌ رشته‌ میانی‌ رد‌ می‌كنيد؛‌ اين‌ روند‌ را‌ تا‌ زمانی‌ كه‌ مو‌های‌ قسمت‌ جلو‌ تمام‌ شود‌ و‌ به‌ گوش‌ سمت‌ ديگر‌ برسيد‌ بايد‌ ادامه‌ دهيد.

سپس‌ دنباله‌ مو‌ را‌ به‌ صورت‌ ساده‌ ببافيد‌ و‌ با‌ كش‌ ببينيد‌ تا‌ از‌ هم‌ باز‌ نشود‌ و‌ با‌ يك‌ سنجاق‌ به‌ زير‌ مو‌ها‌ متصل‌ كنيد‌ تا‌ ديده‌ نشود‌ و‌ بافت‌ تان‌ همانند‌ تل‌ باشد؛‌ در‌ اينجا‌ تنها‌ نكته‌‌ای كه‌ بسيار‌ مهم‌ است‌ و‌ باعث‌ می‌شود‌ که‌ بافتتان‌ بيشتر‌ شبيه‌ تل‌ باشد‌ اين‌ است‌ كه‌ شما‌ دست‌ تان‌ را‌ طوری‌ در‌ حين‌ انجام‌ بافت‌ بگيريد‌ كه‌‌ موی‌ بافته‌ شده‌ روی‌ خطي‌ كه‌ جدا‌ كننده‌ قسمت‌ جلويی‌ و‌ پشتی‌ است‌ قرار‌ گيرد.‌

6- بافت‌ مو‌ پنج‌ تايی

بافت‌-مو‌-پنج‌-تايی

اين‌ بافت‌ همانطور‌ كه‌ از‌ اسمش‌ مشخص‌ است‌ بر‌ خلاف‌ بافت‌ ساده‌ كه‌ دارای‌ سه‌ قسمت‌ است‌‌، پنج‌ بخش‌ دارد‌ يعنی‌ برای‌ شروع‌ بافت‌ علاوه‌ بر‌ آن‌ كه‌ مو‌های‌ خود‌ را‌ به‌ خوبی‌ شانه‌ كرده‌ ايد‌ تا‌ هيچ‌ گره‌‌ای نداشته‌ باشد‌‌.

مو‌ها‌ را‌ از‌ قسمتی‌ كه‌ می‌خواهيد‌ بافته‌ شود‌ به‌ پنج‌ قسمت‌ مساوی‌ تقسيم‌ كرده‌ و‌ برای‌ آن‌ كه‌ گيج‌ نشويد‌ و‌ كارتان‌ راحت‌ تر‌ باشد‌‌، می‌توانيد‌ هر‌ كدام‌ از‌ آن‌ بخش‌ها‌ را‌ با‌ يك‌ كش‌ رنگی‌ ببنديد‌ البته‌ طوری‌ که‌ بتوان‌ آن‌ را‌ به‌ راحتی‌ به‌ سمت‌ پايين‌ مو‌ سُر‌ داد.‌

شما‌ پنج‌ رشته‌ مو‌ داريد‌ كه‌ در‌ مقابلتان‌ قرار‌ گرفته‌ اند‌‌، برای‌ اینکه‌ راحت‌ تر‌ متوجه‌ شويد‌ آن‌ها‌ را‌ از‌ سمت‌ راست‌ از‌ يك‌ تا‌ پنج‌ شماره‌ گذاری‌ كرده‌ ايم.

برای‌ شروع‌ ابتدا‌ بايد‌ رشته‌ شماره‌ يك‌ را‌ از‌ روی‌ رشته‌ شماره‌ دو‌ و‌ زير‌ رشته‌ شماره‌ سه‌ رد‌ كنيد‌ پس‌ از‌ آن‌ به‌ سراغ‌ رشته‌های‌ سمت‌ چپ‌ رفته‌ به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ رشته‌ شماره‌ پنج‌ را‌ از‌ روی‌ رشته‌ شماره‌ چهار‌ و‌ زير‌ رشته‌ شماره‌ يك‌ رد‌ كنيد؛‌ اين‌ روند‌ را‌ تا‌ انتهای‌ مو‌ها‌ ادامه‌ دهيد‌، و‌ سپس‌ با‌ يك‌ کش‌ زيبا‌ آن‌ را‌ ببنديد‌ تا‌ از‌ هم‌ باز‌ نشوند.‌ اين‌ بافت‌ را‌ می‌توانيد‌ روی‌ كف‌ سر‌ نيز‌ امتحان‌ كنيد.

7- بافت‌ مو‌ طنابي

بافت‌-مو‌-طنابي

يكی‌ ديگر‌ از‌ آسان‌ ترين‌ بافت‌ها‌ كه‌ هر‌ كسی‌ می‌تواند‌ آن‌ را‌ با‌ كمترين‌ وسيله‌ انجام‌ دهد‌ بافت‌ پيچ‌ طنابی‌ است؛‌ اين‌ بافت‌ به‌ قدری‌ راحت‌ انجام‌ می‌شود‌ كه‌ در‌ عرض‌ چند‌ دقيقه‌ مو‌های‌ بی‌ حالتتان‌ را‌ همانند‌ يك‌ شينيون‌ جذاب‌ و‌ زيبا‌ خواهد‌ کرد.‌

برای‌ جلوه‌ بيشتر‌ این‌ بافت‌ بهتر‌ است‌ که‌ ابتدا‌ مو‌ها‌ را‌ دم‌ اسبی‌ بسته‌ و‌ سپس‌ موی‌ بسته‌ شده‌ را‌ به‌ دو‌ قسمت‌ مساوی‌ تقسيم‌ کنید‌ و‌ هر‌ كدام‌ از‌ اين‌ قسمت‌ها‌ را‌ به‌ طور‌ جداگانه‌ پيچ‌ دهید‌ و‌ پس‌ از‌ آن‌‌، آن‌ دو‌ رشته‌ را‌ روی‌ يكديگر‌ بپيچانيد‌ تا‌ حالت‌ طنابی‌ زيبايی‌ به‌ خود‌ بگيرد‌‌.

فقط‌ به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ کنید‌ كه‌ اين‌ پيچاندن‌ها‌ بايد‌ در‌ جهت‌های‌ مخالف‌ هم‌ باشد‌ تا‌ بافت‌ محكمی‌ روی‌ مو‌ها‌ ايجاد‌ شود‌ و‌ باز‌ نشود.در‌ انتهای‌ كار‌ با‌ يك‌ كش‌ پايين‌ مو‌های‌ خود‌ را‌ ببنديد.

8- بافت‌ مو‌ چهارتایی‌ مکعبی

یکی‌ دیگر‌ از‌ بافت‌های‌ جذابی‌ که‌ امروزه‌ طرفداران‌ زیادی‌ پیدا‌ کرده‌ است‌ بافت‌ چهارتایی‌ مکعبی‌ است‌ و‌ به‌ دلیل‌ ظاهری‌ که‌ دارد‌ فانتزی‌ بوده‌ و‌ مناسب‌ دورهمی‌های‌ دوستانه‌ است.‌ تا‌ پایان‌ این‌ بافت‌ باید‌ حواستان‌ به‌ کارتان‌ باشد‌ که‌ در‌ غیر‌ این‌ صورت‌ گیج‌ شده‌ و‌ بافتتان‌ به‌ هم‌ می‌ریزد.

بافت‌-مو‌-چهارتایی‌-مکعبی

برای‌ شروع‌ باید‌ لایه‌‌ای از‌ مو‌ را‌ جدا‌ کنید‌‌، در‌ دست‌ گرفته‌ و‌ همانطور‌ که‌ از‌ اسمش‌ پیداست‌ به‌ چهار‌ قسمت‌ مساوی‌ تقسیم‌ کنید.‌

سه‌ قسمت‌ از‌ این‌ چهار‌ قسمت‌ را‌ در‌ دست‌ چپ‌ و‌ یک‌ قسمت‌ باقی‌ مانده‌ را‌ در‌ دست‌ راست‌ بگیرید‌‌، سپس‌ آن‌ یک‌ رشته‌‌ای که‌ در‌ دست‌ راست‌ تان‌ قرار‌ دارد‌ را‌ از‌ روی‌ رشته‌ دوم‌ رد‌ کنید‌ تا‌ جایگزین‌ آن‌ شود‌ و‌ بعد‌‌، رشته‌ دوم‌ را‌ که‌ اکنون‌ در‌ دست‌ راست‌ تان‌ است‌ را‌ از‌ زیر‌ رشته‌ سوم‌ بگذرانید.‌

حال‌ تا‌ آخر‌ بافت‌ این‌ گونه‌ است‌ که‌ بافت‌های‌ راست‌ از‌ رو‌ و‌ بافت‌های‌ سمت‌ چپ‌ از‌ زیر‌ هستند‌ به‌ این‌ صورت‌ که‌ از‌ کناره‌ سر‌ تکه‌ مویی‌ جدا‌ کرده‌ و‌ به‌ رشته‌ سمت‌ راست‌ اضافه‌ کرده‌ و‌ یک‌ بافت‌ از‌ رو‌ بزنید‌ سپس‌ تکه‌ مویی‌ از‌ سمت‌ چپ‌ جدا‌ کرده‌ و‌ به‌ رشته‌ سمت‌ چپ‌ اضافه‌ کرده‌ و‌ یک‌ بافت‌ از‌ زیر‌ بزنید‌‌، این‌ مراحل‌ را‌ تا‌ زمانی‌ که‌ به‌ انتهای‌ مو‌ها‌ برسید‌ ادامه‌ دهید‌ و‌ در‌ نهایت‌ با‌ یک‌ کش‌ مو‌های‌ تان‌ را‌ ببندید.

9- بافت‌ مو‌ کبری

بافت_-مو_-کبری

بافت‌ مو‌ کبری‌ در‌ حالی‌ که‌ بافت‌ بسیار‌ ساده‌‌ای است‌ اما‌ جز‌ خاص‌ ترین‌ بافت‌ها‌ به‌ حساب‌ می‌آید‌‌، زیرا‌ ظاهر‌ کار‌ بسیار‌ متفاوت‌ تر‌ از‌ دیگر‌ بافت‌ها‌ است‌ آن‌ هم‌ به‌ این‌ دلیل‌ که‌ اکثر‌ بافت‌ها‌ جلوی‌ مو‌ را‌ زیبا‌ کرده‌ و‌ از‌ جلو‌ به‌ عقب‌ می‌روند؛‌ در‌ حالی‌ که‌ این‌ بافت‌ از‌ پشت‌ سر‌ بافته‌ می‌شود‌ به‌ همین‌ دلیل‌ مناسب‌ برای‌ فصل‌ تابستان‌ است‌ زیرا‌ تمامی‌ مو‌های‌ پشت‌ سر‌ را‌ جمع‌ کرده‌ و‌ باعث‌ می‌شود‌ که‌ احساس‌ گرما‌ نکنید.‌

برای‌ شروع‌ کار‌ ابتدا‌ باید‌ سر‌ را‌ به‌ طرف‌ جلو‌ خم‌ کرده‌ و‌ مو‌ها‌ را‌ به‌ خوبی‌ شانه‌ بزنید‌ سپس‌ با‌ یک‌ شانه‌ دم‌ باریک‌ مثلث‌ کوچکی‌ جدا‌ کرده‌ و‌ آن‌ را‌ به‌ سه‌ قسمت‌ مساوی‌ تقسیم‌ کنید‌. و‌ یک‌ بافت‌ ساده‌ از‌ زیر‌ بزنید‌‌.

پس‌ از‌ آن‌ از‌ کناره‌ سر‌ تکه‌‌ای مو‌ جدا‌ کرده‌ و‌ به‌ رشته‌‌ای که‌ در‌ دست‌ راست‌ قرار‌ دارد‌‌، اضافه‌ کنید‌ و‌ آن‌ها‌ را‌ با‌ هم‌ از‌ زیر‌ رشته‌ میانی‌ رد‌ کنید‌‌، پس‌ از‌ آن‌ همانند‌ سمت‌ راست‌ از‌ کناره‌ سر‌ سمت‌ چپ‌ تکه‌‌ای مو‌ جدا‌ کرده‌ و‌ سپس‌ به‌ رشته‌‌ای که‌ در‌ سمت‌ چپ‌ قرار‌ دارد‌ اضافه‌ کنید‌ آن‌ها‌ را‌ با‌ هم‌ از‌ زیر‌ رشته‌ میانی‌ رد‌ کنید.‌

این‌ کار‌ را‌ باید‌ تا‌ قسمت‌ میانی‌ سر‌ یعنی‌ تا‌ جایی‌ که‌ می‌خواهید‌ مو‌ هایتان‌ را‌ دم‌ اسبی‌ ببندید‌ ادامه‌ دهید‌ و‌ در‌ آخر‌ ادامه‌ مو‌ را‌ با‌ بقیه‌ مو‌ها‌ جمع‌ کرده‌ و‌ به‌ صورت‌ دم‌ اسبی‌ بالای‌ سرتان‌ ببندید.‌ این‌ مدل‌ بسیار‌ مورد‌ استقبال‌ بانوان‌ ورزشکار‌ قرار‌ گرفته‌ زیرا‌ مو‌ هایشان‌ را‌ به‌ طور‌ کامل‌ جمع‌ کرده‌ و‌ نمی‌ گذارد‌ گرمشان‌ شود.

10-بافت‌ مو‌ تاجی‌ بالای‌ سر

یکی‌ ازمدل‌های‌ خاص‌ و‌ شیک‌ بافت‌ مو‌‌، بافت‌ مو‌ تاجی‌ است‌ که‌ امروزه‌ علاقمندان‌ زیادی‌ پیدا‌ کرده‌ است‌‌، به‌ دلیل‌ آن‌ که‌ بالای‌ سر‌ قرار‌ می‌گیرد‌ و‌ همانند‌ تاج‌ اطراف‌ سر‌ را‌ می‌پوشاند‌ به‌ بافت‌ تاجی‌ معروف‌ است.

بافت_-مو_-تاجی_-بالای_-سر

روش‌های‌ زیادی‌ برای‌ انجام‌ این‌ بافت‌ مو‌ وجود‌ دارد:

روش‌ اول‌ که‌ روش‌ بسیار‌ ساده‌‌ای است‌ زیرا‌ اگر‌ بافت‌ ساده‌ را‌ بلد‌ باشید‌ به‌ راحتی‌ می‌توانيد‌ آن‌ را‌ انجام‌ دهید‌‌، به‌ این‌ صورت‌ انجام‌ می‌شود‌ که‌ ابتدا‌ با‌ یک‌ شانه‌ دم‌ باریک‌ مو‌ها‌ را‌ به‌ دو‌ قسمت‌ مساوی‌ تقسیم‌ کرده‌ و‌ سپس‌ هر‌ طرف‌ را‌ به‌ طور‌ جداگانه‌ بافته‌ و‌ با‌ سنجاق‌ به‌ بالای‌ سر‌ وصل‌ کنید.

روش‌ دیگر‌ این‌ مدل‌ این‌ گونه‌ انجام‌ می‌شود‌ که‌ ابتدا‌ به‌ طور‌ کامل‌ مو‌ها‌ را‌ شانه‌ کرده‌ و‌ با‌ کمک‌ شانه‌ دم‌ باریک‌ مو‌ها‌ را‌ به‌ دو‌ قسمت‌ تقسیم‌ کرده‌ و‌ از‌ پشت‌ سر‌ نزدیک‌ به‌ خط‌ وسط‌ شروع‌ به‌ بافت‌ کنید‌‌، اگر‌ شما‌ بافت‌ هلندی‌ را‌ به‌ خوبی‌ یاد‌ گرفته‌ باشید‌ این‌ مدل‌ را‌ نیز‌ به‌ راحتی‌ می‌توانید‌ انجام‌ دهید‌‌، به‌ این‌ صورت‌ که‌ از‌ قسمت‌ گفته‌ شده‌ تکه‌‌ای مو‌ جدا‌ کرده‌ و‌ به‌ سه‌ قسمت‌ تقسیم‌ کنید‌ و‌ یک‌ بافت‌ ساده‌ از‌ زیر‌ بزنید‌ سپس‌ همانند‌ بافت‌ هلندی‌ یک‌ بار‌ از‌ سمت‌ راست‌ مو‌ اضافه‌ کرده‌ و‌ بار‌ دیگر‌ از‌ سمت‌ چپ‌‌، این‌ روند‌ را‌ تا‌ جلوی‌ سر‌ ادامه‌ دهید‌ تا‌ به‌ خط‌ وسط‌ برسید‌ و‌ آن‌ را‌ رد‌ کنید‌ تا‌ به‌ قسمت‌ که‌ شروع‌ به‌ بافت‌ کردید‌ برسید.

اگر‌ مو‌های‌ بلندی‌ دارید‌‌، بافت‌ را‌ تا‌ جایی‌ که‌ به‌ پایین‌ مو‌ برسید‌ ادامه‌ داده‌ و‌ سپس‌ دنباله‌ اش‌ را‌ لابه‌لای‌ بافت‌ با‌ سنجاق‌ وصل‌ کنید.‌ این‌ مدل‌ بافت‌ برای‌ افرادی‌ که‌ مراسم‌ عقد‌ یا‌ نامزدیشان‌ است‌‌، گزینه‌ بسیار‌ مناسبی‌ خواهد‌ بود.

11- بافت‌ مو‌ بغل‌ سر

بافت‌ مو‌ بغل‌ سر‌ برای‌ افرادی‌ که‌ می‌خواهند‌ میکاپ‌ چشمشان‌ جلوه‌ بیشتری‌ داشته‌ باشد‌‌، بسیار‌ مناسب‌ است‌ زيرا‌ چشم‌ها‌ را‌ کشیده‌ تر‌ می‌کند‌، و باعث‌ زیبایی‌ دوچندان‌ چهره‌ خواهد‌ شد.‌

بافت_-مو_-بغل_-سر

این‌ نوع‌ بافت‌ همانطور‌ که‌ از‌ نامش‌ می‌توان‌ فهمید‌ در‌ کنار‌ سر‌ یا‌ قسمت‌ شقیقه‌ها‌ زده‌ می‌شود‌‌، همچنین‌ دارای‌ تنوع‌ زیادی‌ است‌ که‌ کار‌ شما‌ را‌ برای‌ انتخاب‌ بافت‌ مناسب‌ چهرتان‌ راحت‌ تر‌ خواهد‌ کرد.‌

این‌ بافت‌ را‌ می‌توان‌ زیرمجموعه‌ بافت‌ هلندی‌ دانست‌ زیرا‌ رج‌ به‌ رج‌ به‌ آن‌ اضافه‌ شده‌ و‌ بافت‌ برجسته‌‌ای ایجاد‌ خواهد‌ کرد.

نحوه‌ انجام‌ این‌ بافت‌ به‌ این‌ صورت‌ است‌ که‌ با‌ شانه‌ دم‌ باریک‌ از‌ کناره‌ گوش‌ رشته‌ مویی‌ را‌ جدا‌ کرده‌ و‌ قسمت‌ جلوی‌ آن‌ را‌ همانند‌ بافت‌ ساده‌ از‌ زیر‌ بافته‌ و‌ ادامه‌ اش‌ را‌ همچون‌ بافت‌ هلندی‌ که‌ رج‌ به‌ رج‌ اضافه‌ می‌شود‌ انجام‌ داده‌ و‌ تا‌ جایی‌ که‌ می‌خواهید‌ آن‌ را‌ ادامه‌ می‌دهید.

12- بافت‌ مو‌ دم‌ اسبی

بافت-مو-دم-اسبی

بافت‌ مو‌ دم‌ اسبی‌ نیز‌ انواع‌ گوناگونی‌ دارد‌ که‌ تمامی‌ مراحل‌ انجام‌ آن‌ و‌ نتیجه‌ کار‌ نیز‌ با‌ یکدیگر‌ متفاوت‌ است‌ و‌ تنها‌ شباهت‌ شان‌ در‌ این‌ است‌ که‌ همه‌ آن‌ها‌ همانند‌ دم‌ اسب‌ در‌ پشت‌ سر‌ قرار‌ می‌گیرد‌‌، در‌ ادامه‌ می‌خواهیم‌ به‌ معرفی‌ چند‌ مدل‌ از‌ این‌ بافت‌ها‌ بپردازیم.

روش‌ اول‌ که‌ به‌ روش‌ حبابی‌ نیز‌ شهرت‌ دارد‌ به‌ این‌ صورت‌ انجام‌ می‌شود‌ که‌ ابتدا‌ مو‌ها‌ را‌ به‌ طور‌ کامل‌ بسته‌ و‌ سپس‌ با‌ چند‌ تا‌ کش‌ نازک‌ که‌ قابل‌ رویت‌ نیست‌ قسمت‌های‌ مختلف‌ دنباله‌ مو‌ را‌ بسته‌ و‌ با‌ دست‌ شل‌ می‌کنیم‌‌، تعداد‌ این‌ حباب‌ بستگی‌ به‌ سلیقه‌ خود‌ فرد‌ دارد.‌

روش‌ دیگر‌ آن‌ نیز‌ که‌ بسیار‌ ساده‌ بوده‌ در‌ عرض‌ چند‌ دقیقه‌ انجام‌ می‌شود‌، اینگونه‌ است‌ که‌ ابتدا‌ مو‌ها‌ را‌ دم‌ اسبی‌ بالای‌ سر‌ بسته‌ و‌ آن‌ را‌ به‌ دو‌ قسمت‌ تقسیم‌ کرده‌ و‌ پایین‌ موی‌ هر‌ طرف‌ را‌ نیز‌ با‌ یک‌ کش‌ ببندید‌ سپس‌ با‌ انگشت‌ اشاره‌ هر‌ دو‌ نیم‌ را‌ نصف‌ کرده‌ و‌ از‌ وسط‌ یکدیگر‌ رد‌ کنید‌، تا‌ به‌ پاین‌ مو‌ برسید‌ در‌ آخر‌ کش‌ها‌ را‌ باز‌ کرده‌ و‌ با‌ یک‌ کش‌ زیبا‌ آن‌ را‌ ببندید.

13- بافت‌ مو‌ دردلاک

‌ معنای‌ دردلاک‌ این‌ است‌ که‌ بافت‌ مو‌ را‌ همراه‌ با‌ نخ‌ انجام‌ دهید.‌ این‌ بافت‌ به‌ کسانی‌ که‌ مو‌های‌ بلندی‌ دارند‌ پیشنهاد‌ می‌شود‌ زیرا‌ نتیجه‌ کار‌ را‌ بهتر‌ نشان‌ داده‌ و‌ زیبایی‌ آن‌ بیشتر‌ در‌ معرض‌ دید‌ قرار‌ می‌گیرد.

بافت-موی-دردلاک

برای‌ انجام‌ این‌ بافت‌ به‌ یک‌ شامپوی‌ مخصوص‌‌، تعدادی‌ گیره‌ برای‌ جداسازی‌ مو‌‌‌، کش‌های‌ باریک‌ و‌ کوچک‌ و‌ شانه‌‌ای با‌ دندانه‌های‌ درشت‌ نیاز‌ دارید.‌

این‌ بافت‌ کمی‌ زمان‌ بر‌ است‌، زیرا‌ نحوه‌ انجام‌ آن‌ این‌ گونه‌ است‌ که‌ ابتدا‌ مو‌ها‌ را‌ با‌ شامپوی‌ مخصوص‌ شسته‌ تا‌ آلودگی‌ روی‌ آن‌ باقی‌ نماند‌، سپس‌ مو‌ها‌ را‌ سشوار‌ زده‌ تا‌ حد‌ امکان‌ پف‌ کند‌‌، پس‌ از‌ آن‌ مو‌ها‌ را‌ به‌ طور‌ کامل‌ شانه‌ کنید‌.

بعد‌ مشخصه مرحله‌ مهم‌ این‌ بافت‌ این‌ است‌ که‌، این‌ بافت‌ را‌ در‌ کجای‌ سرتان‌ می‌خواهید‌ بزنید‌ برای‌ راحتی‌ این‌ مرحله‌ می‌توانید‌ مو‌ها‌ را‌ دسته‌ بندی‌ کنید‌ آن‌ هم‌ به‌ این‌ صورت‌ که‌ مو‌ها‌ به‌ طور‌ افقی‌ با‌ فاصله‌های‌ تقریبی‌ ۶‌ سانتی‌ متری‌ و‌ سپس‌ به‌ اندازه‌ ۳‌ سانتی‌ متر‌ مجددا‌ جدا‌ کنید‌‌.

سپس‌ مو‌های‌ خارج‌ از‌ دسته‌ بندی‌ را‌ یک‌ جا‌ جمع‌ کرده‌ و‌ با‌ کش‌ ببندید‌ .‌ پس‌ از‌ انتخاب‌ جای‌ مناسب‌ باید‌ شروع‌ به‌ بافت‌ کنید‌‌، برای‌ انجام‌ این‌ کار‌ ابتدا‌ باید‌ قسمت‌ انتخاب‌ شده‌ را‌ به‌ خوبی‌ از‌ پایین‌ به‌ بالا‌ پوش‌ دهید‌ سپس‌ آن‌ها‌ را‌ پیچ‌ دهید‌ تا‌ حالت‌ رشته‌‌ای به‌ خود‌ گیرد‌ و‌ پایین‌ آن‌ را‌ با‌ کش‌ مخصوص‌ ببندید‌.

فقط‌ توجه‌ داشته‌ باشید‌ که‌ بافتتان‌ مرتب‌ و‌ کمی‌ محکم‌ باشد‌ تا‌ ضخامت‌ خود‌ را‌ حفظ‌ کند.البته‌ بافت‌های‌ دردلاک‌ به‌ طور‌ مصنوعی‌ نیز‌ در‌ بازار‌ یافت‌ می‌شوند.

این‌ بافت‌ تاریخچه‌ چندین‌ هزار‌ ساله‌ دارد‌ که‌ در‌ همه‌ دوره‌ها‌‌ و‌ حکومت‌ها‌ قابل‌ مشاهده‌ بوده‌ است‌‌، حتی‌ در‌ بخش‌هایی‌ این‌ بافت‌ را‌ زمانی‌ انجام‌ می‌دادند‌ که‌ می‌خواستند‌ برتر‌ بودن‌ خود‌ را‌ نسبت‌ به‌ بقیه‌ نشان‌ دهند.

14- بافت‌ دردراپ

مدل-مو-بافت-درداپ

بافت‌ دردراپ‌ نیز‌ مشابه‌ بافت‌ دردلاک‌ انجام‌ می‌شود‌، اما‌ تفاوت‌های‌ کوچکی‌ هم‌ چون‌ استفاده‌ از‌ نخ‌ و‌ کاموا‌ و‌ مهره‌های‌ چوبی‌ هم‌ با‌ آن‌ دارد.

نام‌ دیگر‌ این‌ بافت‌‌، بافت‌ ساحلی‌ است‌ زیرا‌ در‌ ساحل‌ دریاهای‌ گرم‌ سیری‌ بیشتر‌ قابل‌ مشاهده‌ است.نحوه‌ انجام‌ این‌ بافت‌ به‌ این‌ صورت‌ است‌ که‌ ابتدا‌ باید‌ محلی‌ را‌ که‌ می‌خواهید‌ بافت‌ در‌ آن‌ قسمت‌ انجام‌ دهید‌، را‌ مشخص‌ کنید‌.

به‌ این‌ نکته‌ توجه‌ کنید‌ که‌ حتما‌ باید‌ اندازه‌‌ای 2*2 داشته‌ باشد‌، و‌ بقیه‌ مو‌های‌ اضافی‌ را‌ با‌ کش‌ ببندید.پس‌ از‌ آن‌ برای‌ شروع‌ بافت‌ بايد‌ مو‌ها‌ را‌ به‌ سه‌ قسمت‌ مساوی‌ تقسیم‌ کرده‌ و‌ بافت‌ ساده‌ را‌ تا‌ پایین‌ مو‌ روی‌ آن‌ اعمال‌ کنید‌، در‌ آخر‌ با‌ کشی‌ ببندید‌ تا‌ باز‌ نشود‌.

برای‌ دوام‌ بیشتر‌ بافت‌ می‌توانید‌ یک‌ کش‌ بالای‌ بافت‌ نیز‌ ببندید.‌ پس‌ از‌ آن‌ سه‌ رشته‌ نخ‌ را‌ به‌ رنگ‌ دلخواه‌ خود‌ انتخاب‌ کرده‌ و‌ انتهای‌ آن‌ها‌ را‌ از‌ کش‌ بالای‌ مو‌ رد‌ کنید‌‌، طول‌ این‌ نخ‌ها‌ باید‌ دو‌ برابر‌ اندازه‌ مو‌ باشد‌ تا‌ زمانی‌ که‌ از‌ کش‌ می‌گذرد‌ نیمی‌ از‌ آن‌ پشت‌ بافت‌ و‌ نیمی‌ دیگر‌ در‌ جلوی‌ بافت‌ قرار‌ گیرد.

اکنون‌ شش‌ رشته‌ نخ‌ داشته‌ که‌ باید‌ دو‌ تا‌ از‌ آن‌ها‌ را‌ در‌ یک‌ سمت‌ و‌ چهار‌ نخ‌ دیگر‌ را‌ در‌ قسمت‌ دیگر‌ قرار‌ دهید‌ و‌ شروع‌ به‌ بافتن‌ نخ‌ها‌ کنید.‌ فقط‌ به‌ این‌ نکته‌ توجه‌ کنید‌ که‌ باید‌ نخ‌ها‌ را‌ سفت‌ بافته‌ و‌ به‌ طور‌ افقی‌ روی‌ بافت‌ها‌ قرار‌ دهید.‌ در‌ نهایت‌ می‌توانید‌ برای‌ دیزاین‌ آن‌ از‌ مهره‌های‌ چوبی‌ رنگی‌ استفاده‌ کنید‌ و‌ نخ‌های‌ اضافه‌ را‌ قیچی‌ کنید.

15- بافت‌ تزاری

بافت‌ مو‌ تزاری‌ به‌ كسانی‌ كه‌ هميشه‌ فرق‌ كج دارند‌، پيشنهاد‌ می‌شود‌ زيرا‌ با‌ حفظ‌ همان‌ حالت‌ باعث‌ تغيير‌ زيبايی‌ در‌ ظاهر‌ آن‌ها‌ می‌شود.اين‌ بافت‌ به‌ گونه‌‌ای است‌ كه‌ روی‌ پيشانی‌ قرار‌ گرفته‌ و‌ برای‌ كسانی‌ كه‌ می‌خواهند‌ بافت‌ مو‌ هايشان‌ از‌ زير‌ روسری‌ و‌ شال‌ قابل‌ رويت‌ باشد‌ گزينه‌ مناسبی‌ است.

بافت_-تزاری

اين‌ بافت‌ را‌ زير‌ مجموعه‌ بافت‌ فرانسوی‌ دانسته‌ و‌ همانند‌ تل‌ انجام‌ مي‌ شود‌‌، زيرا‌ از‌ يك‌ طرف‌ تكه‌های‌ مو‌ اضافه‌ می‌شود.

برای‌ شروع‌ اين‌ بافت‌ ابتدا‌ بايد‌ بايد‌ با‌ شانه‌ دم‌ باريك‌ قسمت‌ جلويی‌ مو‌ را‌ جدا‌ كرده‌ و‌ همه‌ را‌ مانند‌ فرق‌ كج‌ روی‌ پيشانی‌ بريزيد‌ و‌ رشته‌ كوچكی‌ از‌ آن‌ را‌ جدا‌ کنید‌ و‌ يك‌ بافت‌ ساده‌ از‌ رو‌ بزنيد‌ و‌ سپس‌ در‌ رج‌های‌ بعدی‌‌ فقط‌ از‌ سمت‌ چپ‌ مو‌ اضافه‌ كنيد‌.

زمانی‌ كه‌ نوبت‌ به‌ سمت‌ راست‌ ميرسد‌ بافت‌ ساده‌ را‌ از‌ رو‌ زده‌ و‌ اين‌ کار‌ را‌ تا‌ زمانی‌ كه‌ به‌ گوش‌ برسيد‌ ادامه‌ دهيد‌، و‌ ادامه‌ را‌ بافت‌ ساده‌ زده‌ و‌ در‌ نهايت‌ با‌ كشی‌ بسته‌ و‌ دنباله‌ اش‌ را‌ با‌ يك‌ سنجاق‌ به‌ زير‌ مو‌ها‌ وصل‌ كنيد.

16- بافت‌ مو‌ حصيری‌ دنباله‌ دار

بافت‌ حصيری‌ جز‌ آن‌ دسته‌ از‌ بافت‌هایی‌ قرار‌ دارد‌ كه‌ مناسب‌ هر‌ سن‌ و‌ سال‌ و‌‌ هر‌ مراسمی‌ بوده‌ و‌ هيچ‌ گاه‌ از‌ مد‌ نمی‌ افتد.‌

بافت-حصیری-دنباله-دار

در‌ اين‌ بافت‌ مو‌ها‌ به‌ چهار‌ قسمت‌ تا‌ دوازده‌ قسمت‌ يا‌ بيشتر‌ تقسيم‌ می‌شوند‌، اين‌ بافت‌ به‌ دليل‌ دقت‌ بالايی‌ كه‌ نياز‌ دارد‌، جز‌ بافت‌های‌ پيشرفته‌ به‌ حساب‌ می‌آيد‌‌، در‌ اينجا‌ می‌خواهيم‌ بافت‌ حصيری‌ شش‌ تكه‌ را‌ آموزش‌ دهيم.

نحوه‌ انجام‌ اين‌ بافت‌ به‌ اين‌ صورت‌ است‌ كه‌ ابتدا‌ مو‌ها‌ را‌ به‌ شش‌ بخش‌ مساوی‌ تقسيم‌ كرده‌ و‌ سپس‌ سه‌ قسمت‌ را‌ جدا‌ كرده‌ و‌ از‌ سمت‌ راست‌ شروع‌ به‌ بافت‌ كنيد‌ آن‌ هم‌ به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ اولی‌ زير‌‌، دوم‌ رو‌ و‌ سومی‌ زير‌ باشد.

در‌ مرحله‌ دوم‌ نيز‌ يك‌ تكه‌ از‌ سمت‌ راست‌ جدا‌ كرده‌ و‌ همانند‌ مرحله‌ اول‌ بافت‌ بزنيد‌ و‌ تا‌ آخر‌ همينطور‌ ادامه‌ دهيد.‌ همين‌ مراحل‌ را‌ براي‌ سه‌ رشته‌ سمت‌ چپ‌ نيز‌ انجام‌ دهيد‌ آن‌ هم‌ به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ از‌ داخلی‌ ترين‌ قسمت‌ رشته‌‌ای را‌ به‌ صورت‌ زير‌‌، رو‌ و‌ زير‌ ببافيد‌ اما‌ در‌ مرحله‌ آخر‌ از‌ رو‌‌، زير‌ و‌ رو‌ اين‌ بافت‌ را‌ بايد‌ انجام‌ دهيد.‌ شما‌ با‌ طی‌ كردن‌ اين‌ مراحل‌ يك‌ بافت‌ حصيری‌ زيبا‌ را‌ روی‌ مو‌های‌ خود‌ ايجاد‌ كرده‌ ايد‌ كه‌ می‌توانيد‌ از‌ آن‌ لذت‌ ببريد.

17- بافت‌ مو‌ چهل‌ گیس

در‌ داستان‌های‌ قديمی‌‌ به‌ بافت‌ مو‌ چهل‌ گيس‌ اشاره‌ شده‌ است‌ اما‌ امروزه‌ تكنيك‌های‌ زيادی‌ به‌ وجود‌ آمده‌ تا‌ با‌ به‌ كارگيری‌ آن‌ها‌ آسيب‌ كمتری‌ به‌ مو‌ها‌ وارد‌ شود‌.

بافت-مو-چهل-گیس-دخترانه

پيش‌ نياز‌ اين‌ بافت‌ نيز‌ بافت‌ ساده‌ است‌ اما‌ تفاوت‌ هايی‌ نيز‌ با‌ آن‌ دارد‌ و‌ تنها‌ چيزی‌ كه‌ آن‌ را‌ با‌ بافت‌ ساده‌ متمايز‌ می‌كند‌‌، تقسيم‌ بندی‌ مو‌ها‌ در‌ كف‌ سر‌ است‌ که‌ بايد‌ بسيار‌ منظم‌ باشد.‌

حال‌ كه‌ می‌دانيد‌ تقسيم‌ بندی‌ در‌ اين‌ بافت‌ بسيار‌ اهميت‌ دارد‌، روش‌ هايی‌ را‌ نيز‌ به‌ شما‌ آموزش‌ می‌دهيم‌ كه‌ اين‌ مرحله‌ را‌ برای‌ شما‌ آسان‌ تر‌ کند؛‌ بهترين‌ روش‌ اين‌ است‌ كه‌ ابتدا‌ مو‌ها‌ را‌ فرق‌ وسط‌ باز‌ كرده‌ و‌ آن‌ها‌ را‌ به‌ طور‌ كامل‌ به‌ دو‌ نيم‌ تقسيم‌ كنيد‌.

سپس‌ هر‌ كدام‌ از‌ آن‌ قسمت‌ها‌ را‌ نيز‌ به‌ دو‌ قسمت‌ مساوی‌ ديگر‌ تقسيم‌ كنيد‌ حال‌ هر‌ كدام‌ از‌ آن‌ چهار‌ بخش‌ را‌ طوری‌ تقسيم‌ كنيد‌ كه‌ مربع‌های‌ يك‌ در‌ يكی‌ برای‌ بافت‌ ايجاد‌ شود؛‌ در‌ واقع‌ هر‌ كدام‌ از‌ اين‌ مربع‌ها‌ يك‌ بافت‌ ساده‌ به‌ حساب‌ می‌آيند‌، به‌ همين‌ دليل‌ هر‌ جا‌ كه‌ مربع‌ يك‌ در‌ يك وجود‌ دارد‌، يك‌ بافت‌ ساده‌ تا‌ پايين‌ مو‌ صورت‌ می‌گيرد‌ و‌ با‌ يک‌ كش‌ بسته‌ می‌شود.

حالت‌ دست‌ شما‌ در‌ حين‌ بافت‌ بايد‌ به‌ سمت‌ بالا‌ باشد‌ تا‌ بافت‌ نمای‌ بهتری‌ پيدا‌ كند.‌ اين‌ مدل‌ به‌ دليل‌ آن‌ كه‌ از‌ تعداد‌ زيادی‌ بافت‌ تشكيل‌ شده‌ به‌ بافت‌ چهل‌ گيس‌ معروف‌ است.

18-بافت‌ مو‌ با‌ ربان

اگر‌ شما‌ هم‌ فكر‌ می‌كنيد‌ كه‌ دوره‌ استفاده‌ از‌ ربان‌ سر‌ رسيده‌ است‌ و‌ ديگر‌ كسی‌ از‌ آن‌ استفاده‌ نمی‌ كند‌‌، كاملا‌ اشتباه‌ می‌كنيد‌ زيرا‌ با‌ استفاده‌ از‌ اين‌ وسيله‌ شما‌ می‌توانيد‌ بافت‌ ساده‌ خود‌ را‌ به‌ يك‌ بافت‌ متفاوت‌ و‌ خاص‌ تبديل‌ کنید.‌

بافت_-مو_-با_-ربان

كار‌ با‌ آن‌ چندان‌ هم‌ سخت‌ نیست‌ و‌ خيلی‌ راحت‌ می‌توان‌ از‌ آن‌ در‌ تمامی‌ بافت‌ها‌ استفاده‌ كرد؛‌ حال‌ ميخواهيم‌ يك‌ روش‌ استفاده‌ از‌ بافت‌ با‌ ربان‌ را‌ به‌ شما‌ آموزش‌ دهيم‌ كه‌ با‌ ست‌ كردن‌ رنگ‌ ربان‌ با‌ لباستان‌ زيبايی‌ آن‌ را‌ دوچندان‌ می‌كنيد.

اين‌ روش‌ به‌ اين‌ صورت‌ انجام‌ می‌شود‌ كه‌ ابتدا‌ مو‌ هاي‌ تان‌ را‌ دم‌ اسبی‌ بسته‌ و‌ ربانتان‌ را‌ چند‌ دور‌ اطراف‌ كشتان‌ ببنديد‌ و‌ با‌ يك‌ سنجاق‌ محكمش‌ كنيد‌‌، پس‌ از‌ آن‌ مو‌ها‌ را‌ به‌ سه‌ قسمت‌ مساوی‌ تقسيم‌ كنيد‌ تا‌ بتوانيد‌ شروع‌ به‌ بافت‌ كنيد.

اين‌ بافت‌ كاملا‌ همانند‌ بافت‌ ساده‌ انجام‌ می‌شود‌ با‌ اين‌ تفاوت‌ كه‌ اطراف‌ رشته‌ ميانی‌ در‌ هر‌ رج‌ ربانی‌ پيچيده‌ می‌شود.‌ به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ رشته‌ سمت‌ راست‌ را‌ روی‌ رشته‌ میانی‌ گذاشته‌ و‌ سپس‌ ربان‌ را‌ روي‌ آن‌ قرار‌ داده‌ و‌ بعد‌ از‌ آن‌ رشته‌ چپی‌ را‌ از‌ روی‌ وسطی‌ رد‌ كنيد.

اين‌ روند‌ را‌ بايد‌ تا‌ پايين‌ مو‌ ادامه‌ داده‌ و‌ در‌ آخر‌ می‌توانيد‌ هم‌ از‌ دنباله‌ ربان‌ به‌ عنوان‌ كش‌ استفاده‌ كنيد‌ و‌ هم‌ می‌توان‌ آن‌ را‌ قيچی‌ كرده‌ و‌ از‌ يك‌ كش‌ برای‌ بستن‌ آن‌ استفاده‌ كرد.

19- بافت‌ مو‌ آبشاری

یکی‌ دیگر‌ از‌ بافت‌هایی‌ که‌ مناسب‌ هر‌ مکان‌ و‌ هر‌ سنی‌ است‌ بافت‌ آبشاری‌ است.‌ این‌ بافت‌ بر‌ روی‌ مو‌های‌ بلند‌ جلوه‌ بهتری‌ دارد.‌ بافت‌ آبشاری‌ به‌ دو‌ روش‌ انجام‌ می‌شود‌ که‌ پیش‌ نیاز‌ آن‌ بافت‌ پیچ‌ طنابی‌ بوده‌ و‌ بافت‌ ساده‌ است.‌

بافت_-مو_-آبشاری

نحوه‌ انجام‌ این‌ بافت‌ با‌ روش‌ اول‌ به‌ این‌ صورت‌ است‌ که‌ از‌ کنار‌ گوش‌ تکه‌‌ای مو‌ برداشته‌ و‌ به‌ دو‌ نیم‌ تقسیم‌ کرده‌ و‌ هر‌ کدام‌ را‌ به‌ طور‌ جداگانه‌ پیچ‌ دهید‌، سپس‌ یک‌ بار‌ دور‌ هم‌ بپیچانید‌ و‌ پس‌ از‌ آن‌ در‌ رج‌ بعد‌ از‌ سمت‌ چپ‌ رشته‌‌ای مو‌ برداشته‌ و‌ بین‌ دو‌ تکه‌ مو‌ قرار‌ داده‌ و‌ پیچ‌ دهید‌.

این‌ روند‌ را‌ آنقدر‌ ادامه‌ دهید‌ که‌ به‌ پشت‌ سر‌ برسید‌ و‌ آن‌ را‌ با‌ یک‌ کش‌ نازک‌ ببندید‌‌، همین‌ مراحل‌ را‌ برای‌ سمت‌ ديگر‌ سر‌ انجام‌ داده‌ تا‌ به‌ بافت‌ قبلی‌ برسید‌ بعد‌ از‌ آن‌ هر‌ دو‌ را‌ یک‌ کش‌ بسته‌ و‌ با‌ دست‌ به‌ آرامی‌ مو‌ ‌ها‌ را‌ بکشید‌ تا‌ زیبایی‌ بافت‌ دو چندان‌ شود.

روش‌ دوم‌ آن‌ که‌ پیش‌ نیازش‌ بافت‌ ساده‌ است‌، اینگونه‌ انجام‌ می‌شود‌ که‌ از‌ کنار‌ گوش‌ تکه‌‌ای مو‌ جدا‌ کرده‌ و‌ به‌ سه‌ قسمت‌ مساوی‌ تقسیم‌ می‌کنید‌ سپس‌ یک‌ بافت‌ ساده‌ زده‌ و‌ در‌ رج‌ بعدی‌ همانند‌ تل‌ از‌ یک‌ سمت‌ که‌ بالای‌ سر‌ است‌‌، رشته‌های‌ مو‌ را‌ اضافه‌ می‌کنید‌.

اما‌ این‌ قسمت‌ اضافه‌ شده‌ را‌ در‌ رج‌ بعد‌ باید‌ رها‌ کنید‌ تا‌ دیگر‌ در‌ بافت‌ تان‌ نباشد‌‌، این‌ روند‌ را‌ تا‌ زمانی‌ که‌ به‌ پشت‌ سر‌ برسید‌ ادامه‌ داده‌ و‌ با‌ یک‌ کش‌ ببندید‌ و‌ از‌ سمت‌ دیگر‌ همچون‌ طرف‌ توضیح‌ داده‌ شروع‌ به‌ بافت‌ کنید.‌ دلیل‌ نامگذاری‌ این‌ بافت‌ این‌ بوده‌ زمانی‌ که‌ شما‌ مو‌های‌ اضافه‌ شده‌ را‌ در‌ رج‌ها‌ جدا‌ می‌کنید‌ همانند‌ یک‌ آبشار‌ از‌ بالا‌ به‌ پایین‌ رها‌ می‌شود.

20 -بافت‌ مو‌ آفریقایی

بافت_-مو_-آفریقایی

بافت‌ آفریقایی‌ همانطور‌ که‌ از‌ نامش‌ مشخص‌ است‌، از‌ زمان‌های‌ دور‌ در‌ آفریقا‌ به‌ روش‌های‌ گوناگونی‌ صورت‌ می‌گرفته‌ که‌ هر‌ کدام‌ معنا‌ و‌ مفهوم‌ جداگانه‌‌ای داشته‌ اند‌‌، امروزه‌ با‌ کمی‌ تغییر‌ نیز‌ این‌ بافت‌ها‌ را‌ انجام‌ می‌دهند‌ که‌ برخی‌ از‌ آن‌ها‌ جز‌ بافت‌های‌ پیشرفته‌ و‌ برخی‌ دیگر‌ را‌ جز‌ بافت‌های‌ نیمه‌ پیشرفته‌ به‌ حساب‌ می‌آیند‌ .

انواع‌ بافت‌های‌ آفریقایی‌ عبارتند‌ از:

 • بافت‌ میکرو‌: را‌ نوعی‌ بافت‌ آفریقایی‌ می‌دانند‌ اما‌ این‌ بافت‌ شباهت‌ بسیار‌ زیادی‌ به‌ بافت‌ چهل‌ گیس‌ هم‌ دارد‌ و‌ تنها‌ تفاوتشان‌ در‌ این‌ است‌ که‌ بافت‌ میکرو‌ بسیار‌ ریزتر‌ بافته‌ شده‌ و‌ برای‌ کسانی‌ مناسب‌ است‌ که‌ زمان‌ کافی‌ برای‌ انجام‌ آن‌ دارند.
 • بافت‌ مو‌ کروشیت‌: نوعی‌ از‌ بافت‌های‌ آفریقایی‌ است‌ زیرا‌ تقسیم‌ بندی‌ همچون‌ به‌ آن‌ دارد‌، اما‌ تنها‌ بافتی‌ که‌ از‌ آن‌ در‌ این‌ نوع‌ استفاده‌ شده‌ بافت‌ ساده‌ است‌ که‌ درشت‌ بافته‌ شده‌ و‌ برای‌ تزئینش‌ از‌ بندها‌ و‌ نخ‌های‌ رنگی‌ در‌ لابه‌لایش‌ استفاده‌ می‌شود‌، که‌ زیبایی‌ آن‌ را‌ چشمگیر‌ می‌کند.
 • بافت‌ مو‌ ناتلس‌: را‌ نیز‌ جز‌ بافت‌های‌ آفریقایی‌ می‌دانند‌، زیرا‌ همانند‌ انواع‌ دیگر‌ این‌ بافت‌ از‌ تقسیم‌ بندی‌های‌ خاصی‌ برخوردار‌ بوده‌ و‌ به‌ دلیل‌ آن‌ که‌ به‌ کف‌ سر‌ چسبیده‌ شده‌ اهمیت‌ آن‌ را‌ بالا‌ می‌برد‌‌، این‌ بافت‌ برخلاف‌ بافت‌ کروشیت‌ دارای‌ ظرافت‌ بسیاری‌ بوده‌ و‌ در‌ ریزترین‌ حالت‌ ممکن‌ بافته‌ می‌شود‌ .
 • بافت‌ مو‌ کورن‌: جز‌ بافت‌های‌ پیشرفته‌ آفریقایی‌ محسوب‌ می‌شود‌ زیرا‌ از‌ ظریف‌ کاری‌ بسیاری‌ برخودار‌ بوده‌ که‌ هر‌ کسی‌ از‌ عهده‌ آن‌ بر‌ نمی‌ آید‌ و‌ حتی‌ هر‌ کسی‌ نمی‌ تواند‌ آن‌ بافت‌ را‌ روی‌ سر‌ خود‌ تحمل‌ کند‌ به‌ همین‌ دلیل‌ در‌ قبیله‌های‌ مختلف‌ آفریقا‌ مورد‌ استفاده‌ قرار‌ می‌گرفته‌ تا‌ برتری‌ آن‌ قبیله‌ را‌ نشان‌ دهد.
 • بافت‌ مو‌ یارن‌: نوعی‌ اکستنشن‌ مو‌ در‌ نظر‌ گرفته‌ می‌شود‌، زیرا‌ در‌ آن‌ از‌ مو‌های‌ مصنوعی‌ و‌ نخ‌هایی‌ استفاده‌ می‌شود‌ که‌ طول‌ بافت‌ را‌ بسیار‌ افزایش‌ می‌دهد.‌ امروزه‌ این‌ بافت‌ در‌ کشور‌های‌ فرانسه‌ و‌ آمریکا‌ طرفداران‌ زیادی‌ پیدا‌ کرده‌ است.
 • بافت‌ مو‌ هاوک‌‌: بافت‌ بسیار‌ پیچیده‌ و‌ سختی‌ است‌ که‌ اگر‌ نتیجه‌ خوبی‌ به‌ دست‌ آید‌ نشان‌ دهنده‌ تلاش‌ و‌ تمرین‌ زیاد‌ فرد‌ بافنده‌ است‌‌، این‌ دشواری‌ به‌ آن‌ معنا‌ نیست‌ که‌ از‌ بافت‌ عجیب‌ غریبی‌ در‌ آن‌ استفاده‌ شده‌ بلکه‌ این‌ بافت‌ از‌ ترکیب‌ چند‌ بافت‌ ساده‌ عمل‌ می‌آید‌ اما‌ به‌ دلیل‌ آن‌ که‌ تقسیم‌ بندی‌ خاص‌ و‌ منحصر‌ به‌ فردی‌ دارد‌‌‌، جز‌ دسته‌ بافت‌های‌ آفریقایی‌ قرار‌ گرفته‌ است.
 • بافت‌ مو‌ سنگالی‌: بسیار‌ متفاوت‌ تر‌ از‌ دیگر‌ بافت‌ها‌ است‌ زیرا‌ به‌ دلیل‌ تقسیم‌ بندی‌ که‌ دارد‌ حجم‌ زیادی‌ از‌ مو‌ در‌ یک‌ بافت‌ مورد‌ استفاده‌ قرار‌ می‌گیرد‌ که‌ باعث‌ می‌شود‌‌ بسیار‌ ضخیم‌ تر‌ از‌ بافت‌های‌ دیگر‌ بافته‌ شود.‌ برای‌ ایجاد‌ ضخامت‌ از‌ پوش‌ دادن‌ زیاد‌ استفاده‌ می‌شود.‌ جداسازی‌ مو‌ها‌ در‌ این‌ بافت‌ به‌ صورتی‌ است‌ که‌ شما‌ می‌توانید‌ چند‌ بافت‌ را‌ به‌ جلو‌ و‌ چند‌ بافت‌ دیگر‌ را‌ به‌ پشت‌ ببرید.
 • بافت‌ مو‌ جعبه‌‌ای: امروزه‌ مورد‌ استقبال‌ بسیار‌ ی‌ از‌ مردم‌ قرار‌ گرفته‌ زیرا‌ هیچ‌ گاه‌ از‌ مد‌ نمی‌ افتد‌‌، این‌ بافت‌ همچنین‌ از‌ تقسیم‌ بندی‌ها‌ و‌ نخ‌های‌ خاصی‌ برخوردار‌ است‌ که‌ آن‌ را‌ متفاوت‌ از‌ بافت‌های‌ دیگر‌ می‌کند.‌ از‌ نخ‌ هم‌ در‌ اول‌ بافت‌ استفاده‌ می‌شود.
 • بافت‌ مو‌ یونیتل‌: بسیار‌ خاص‌ بوده‌ و‌ نحوه‌ نگهداری‌ آن‌ بسیار‌ سخت‌ است‌ زیرا‌ جنبه‌ تزئینی‌ دارد‌ و‌ معمولا‌ برای‌ جشن‌ها‌ و‌ مراسمات‌ بزرگ‌ به‌ کار‌ می‌رود.‌ این‌ بافت‌ هم‌ به‌ دلیل‌ آن‌ که‌ تقسیم‌ بندی‌ منحصر‌ به‌ فردی‌ دارد‌ و‌ در‌ کف‌ سر‌ بافته‌ می‌شود‌ جز‌ بافت‌های‌ آفریقایی‌ به‌ حساب‌ می‌آید.
 • بافت‌ مو‌ قدیسه‌: جز‌ دسته‌ بافت‌های‌ آفریقایی‌ قرار‌ دارد‌، زیرا‌ کاملا‌ شبیه‌ آن‌ها‌ بافته‌ می‌شود‌ یعنی‌ به‌ این‌ صورت‌ که‌ ابتدا‌ تقسیم‌ بندی‌ مورد‌ نظر‌ خود‌ را‌ با‌ یک‌ شانه‌ دم‌ باریک‌ در‌ کف‌ سر‌ ایجاد‌ کرده‌ و‌ سپس‌ همانند‌ بافت‌ هلندی‌ یک‌ تکه‌ مو‌ را‌ جدا‌ کرده‌ و‌ به‌ سه‌ قسمت‌ مساوی‌‌ تقسیم‌ می‌کنید‌ و‌ پس‌ از‌ آن‌ که‌ یک‌ بافت‌ ساده‌ از‌ زیر‌ زدید‌ شروع‌ می‌کنید‌ و‌ در‌ هر‌ رج‌ از‌ یک‌ سمت‌ اضافه‌ می‌کنید.‌این‌ بافت‌ باید‌ به‌ قدری‌ سفت‌ و‌ ریز‌ بافته‌ شود‌ که‌ به‌ طور‌ کامل‌ به‌ کف‌ سر‌ بچسبد.‌ اما‌ تفاوت‌ بافت‌ قدیسه‌ با‌ این‌ بافت‌ در‌ استفاده‌ زیاد‌ آن‌ از‌ مهره‌ در‌ جای‌ جای‌ بافت‌ است‌‌، به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ اینگونه‌ نامگذاری‌ شده‌ زیرا‌ به‌ قدری‌ از‌ مهره‌ استفاده‌ شده‌ گه‌ آن‌ را‌ شبیه‌ به‌ قدیسه‌ها‌ و‌ بزرگان‌ کرده‌ است.
 • بافت‌ مو‌ تریبال‌ یا‌ قبیله‌‌ای: نیز‌ جز‌ بافت‌های‌ آفریقایی‌ محسوب‌ می‌شود‌ که‌ شکل‌ واحدی‌ نداشته‌ و‌ هر‌ قبیله‌ به‌ صورت‌ جداگانه‌ و‌ خلاقانه‌ یک‌ بافتی‌ را‌ ایجاد‌ می‌کردند‌ که‌ امروزه‌ نیز‌ از‌ این‌ نوع‌ بافت‌ها‌ استفاده‌ می‌شود‌ اما‌ دست‌ خوش‌ تغییراتی‌ شده‌ اند.
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
مقالات مرتبط.
اشتراک گذاری
Notify of
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments
نام و شماره تماس خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.