هزینه دوره های آموزش آرایشگری هنرآموزان

در این بخش هزینه و قیمت دوره های آرایشگری به تفکیک گروه بندی انجام شده بر اساس مصوبات سازمان فنی و حرفه ی بیان گردیده است. توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی می باشد . قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است . همچنین به منظور مشاهده جزئیات بیشتر در خصوص هر کدام از دوره های آموزش آرایشگری می توانید با کلیک بر روی دوره مورد نظر تمامی مشخصات مربوط به آن و همچنین شرایط هزینه آموزش آرایشگری به صورت خصوصی برای هر رشته آرایشگری را مشاهده نمایید.

.

دوره های آموزشی آرایش و پیرایش

دوره آرایش و پیرایش دوره مبتدی و پایه از رشته های اصلی آموزش آرایشگری است. اخذ مدرک آرایش و پیرایش یکی از الزامات مورد نیاز اصلی جهت اخذ مجوز تاسیس سالن های آرایشی و آرایشگاه می باشد. این دوره شامل سرفصل های آموزش آرایشگری در رشته های کوتاهی، رنگ و شینیون مو ، اصلاح ابرو و آرایش صورت در سطح مبتدی می باشد. توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی می باشد . قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است .مدت زمان مدت زمان برگزاری این دوره آموزش آرایشگری کوتاه مدت می باشد و در بازه زمانی یک ماه و نیم تشکیل می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات این دوره آموزش آرایشگری و شرایط ثبت نام و هزینه آموزش آرایشگری خصوصی بر روی اسم هر دوره کلیک کنید.

 

آموزش آرایش و پیرایش

هزینه دوره عمومی : 1,800,000 تومان

هزینه دوره خصوصی : 2,700,000 تومان

دوره های آموزشی زیبایی مو

در این دپارتمان از آموزش آرایشگری دوره های مختلفی که در ارتباط با آموزش زیبایی مو هستند معرفی شده است. آموزش تخصصی رنگ مو و آراستن مو به سبک های مختلف ، از جمله دوره های آموزش آرایشگری این دپارتمان می باشند. توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی می باشد . قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است . مدت زمان برگزاری این دوره ها کوتاه مدت می باشد و در بازه زمانی یک ماه تا یک ماه و نیم تشکیل می گردد. همچنین برای اطلاع از جزئیات بیشتر در خصوص هر یک از رشته ها و هزینه آموزش آرایشگری دوره مورد نظر به صورت خصوصی بر روی اسم هر دوره کلیک کنید.

آموزش رنگ مو

هزینه دوره عمومی : 1,800,000 تومان

آموزش شینیون مو

هزینه دوره عمومی : 1,800,000 تومان

آموزش بافت مو

هزینه دوره عمومی : 600,000 تومان

دوره های آموزشی کوتاهی مو

این دپارتمان دوره های مختلفی که در ارتباط با کوتاهی مو هستند را آموزش می دهد. انواع کوتاهی مو از مبتدی تا حرفه ایی از جمله دوره های آموزشی این دپارتمان می باشند. توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی می باشد . قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است . مدت زمان برگزاری همه این دوره ها کوتاه مدت می باشد و در بازه زمانی یک ماه تشکیل می گردد. همچنین برای اطلاع از جزئیات کلاس ها و هزینه آموزش آرایشگری دوره های خصوصی بر روی اسم دوره کلیک کنید.

آموزش کوتاهی مو

هزینه دوره عمومی : 1,000,000 تومان

آموزش کوتاهی ژورنالی

هزینه دوره عمومی : 900,000 تومان

آموزش پیرایشگر کودک

هزینه دوره عمومی : 700,000 تومان

دوره های آموزشی مراقبت و زیبایی از پوست

در این دپارتمان دوره های مختلفی که در ارتباط با مراقبت و زیبایی پوست ازجمله معرفی شده است. توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی می باشد . قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است .مدت زمان برگزاری این دوره ها کوتاه مدت می باشد و در بازه زمانی دو هفته تا یک ماه تشکیل می گردد. همچنین برای اطلاع از جزئیات کلاس ها و شرایط ثبت نام و هزینه آموزش آرایشگری دوره های خصوصی بر روی اسم دوره کلیک کنید.

آموزش پاکسازی پوست

هزینه دوره عمومی : 400,000 تومان

آموزش اصلاح ابرو

هزینه دوره عمومی : 400,000 تومان

آموزش طراحی با حنا

هزینه دوره عمومی : 500,000 تومان

آموزش اپیلاسیون

هزینه دوره عمومی : 600,000 تومان

دوره های آموزشی زیبایی صورت

در این دپارتمان دوره های مختلفی که در ارتباط با زیبایی و آرایش صورت و گریم هستند از مبتدی تا حرفه ایی معرفی شده است. توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی می باشد . قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است . مدت زمان برگزاری این دوره ها کوتاه مدت می باشد و در بازه زمانی یک ماه تا یک ماه و نیم تشکیل می گردد. همچنین برای اطلاع از جزئیات کلاس ها و شرایط ثبت نام و هزینه آموزش آرایشگری دوره های خصوصی بر روی اسم دوره کلیک کنید.

آموزش آرایش صورت

هزینه دوره عمومی : 1,700,000 تومان

آموزش خودآرایی

هزینه دوره عمومی : 700,000 تومان

آموزش چهره پردازی کودک

هزینه دوره عمومی : 800,000 تومان

آموزش آرایش عروس

هزینه دوره عمومی : 2,100,000 تومان

دوره های آموزشی طراحی و کاشت ناخن

در این دپارتمان دوره های مختلف آموزش آرایشگری که در ارتباط با رشته های طراحی و کاشت ناخن هستند معرفی شده است. توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی می باشد . قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است .مدت زمان برگزاری این دوره ها کوتاه مدت می باشد و در بازه زمانی دو هفته تشکیل می گردد. همچنین برای اطلاع از جزئیات کلاس ها و شرایط ثبت نام و هزینه آموزش آرایشگری دوره های خصوصی بر روی اسم دوره کلیک کنید.

آموزش طراحی ناخن

هزینه دوره عمومی : 650,000 تومان

آموزش کاشت ناخن

هزینه دوره عمومی : 1,500,000 تومان

دوره های آموزشی اکستنشن مو و مژه

در این دپارتمان دوره های مختلفی که در ارتباط با اکستنشن مو و مژه هستند معرفی شده است. توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی می باشد . قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است .مدت زمان برگزاری این دوره ها کوتاه مدت می باشد و در بازه زمانی دو هفته تشکیل می گردد. همچنین برای اطلاع از جزئیات کلاس ها و شرایط ثبت نام و هزینه آموزش آرایشگری دوره های خصوصی بر روی اسم دوره کلیک کنید.

آموزش اکستنشن مو

هزینه دوره عمومی : 900,000 تومان

آموزش کلاه گیس باف

هزینه دوره عمومی : 900,000 تومان

آموزش اکستنشن مژه

هزینه دوره عمومی : 1,000,000 تومان

آموزش لیفت و لمینت مژه

هزینه دوره عمومی : 700,000 تومان

دوره های آموزشی آرایش دائم

در این دپارتمان دوره های مختلفی که در ارتباط با آموزش آرایشگری در رشته های آرایش دائم همچون میکروبلیدنیک و میکروپیگمنتیشن ابرو و چشم و لب و .. هستند معرفی شده است. توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی می باشد . قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است . بازه زمانی برگزاری این دوره ها کوتاه مدت می باشد و در مدت زمان یک ماه تشکیل می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات دوره ها و شرایط ثبت نام دوره های خصوصی آموزش آرایشگری بر روی نام رشته مورد نظر خود کلیک کنید

آموزش میکروبلیدینگ

هزینه دوره عمومی : 2,500,000 تومان

آموزش میکروپیگمنتیشن

هزینه دوره عمومی : 2,500,000 تومان

بستن
برگشت به بالا