دوره های آموزشی زیبایی مو

در این دپارتمان دوره های مختلفی که در ارتباط با آرایش ، پیرایش و همچنین مراقبت از مو هستند معرفی شده است. این دوره ها جزو دوره هایی هستند که به منظور دریافت مجوز تاسیس آرایشگاه حتما بایستی مدرک آن اخذ گردد.

دوره های آموزشی مراقبت و زیبایی از پوست

در این دپارتمان دوره های مختلفی که در ارتباط با آرایش ، پیرایش و همچنین مراقبت از مو هستند معرفی شده است. این دوره ها جزو دوره هایی هستند که به منظور دریافت مجوز تاسیس آرایشگاه حتما بایستی مدرک آن اخذ گردد.

دوره های آموزشی زیبایی صورت

در این دپارتمان دوره های مختلفی که در ارتباط با زیبایی پوست و صورت هستند معرفی شده است. این دوره ها جزو دوره هایی هستند که به منظور دریافت مجوز تاسیس آرایشگاه حتما بایستی مدرک آن اخذ گردد.

دوره های آموزشی طراحی و کاشت ناخن

در این دپارتمان دوره های مختلفی که در ارتباط با طراحی و کاشت ناخن هستند معرفی شده است. این دوره ها جزو دوره هایی هستند که به منظور دریافت مجوز تاسیس آرایشگاه حتما بایستی مدرک آن اخذ گردد.

دوره های آموزشی اکستنشن مو و مژه

در این دپارتمان دوره های مختلفی که در ارتباط با اکستنشن مو و مژه هستند معرفی شده است. این دوره ها جزو دوره هایی هستند که به منظور دریافت مجوز تاسیس آرایشگاه حتما بایستی مدرک آن اخذ گردد.

بستن
برگشت به بالا