دوره های آموزش آرایشگری شاخص

دوره های آموزش آرایشگری هنرآموزان ماهسان

دوره آموزش آرایشگری آرایش و پیرایش

هزینه دوره آموزش آرایشگری : آرایش و پیرایش (دیپلم آرایشگری قدیم)

دوره آرایش و پیرایش دوره مبتدی و پایه از رشته های اصلی در بین دوره های آموزش آرایشگری است. اخذ مدرک آرایش و پیرایش یکی از الزامات مورد نیاز اصلی جهت اخذ مجوز تاسیس سالن های آرایشی و آرایشگاه می باشد. این دوره شامل سرفصل های آموزش آرایشگری در رشته های کوتاهی، رنگ و شینیون مو، اصلاح ابرو و آرایش صورت در سطح مبتدی است.

توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی می باشد. قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است.

مدت زمان مدت زمان برگزاری این دوره آموزش آرایشگری کوتاه مدت می باشد و در بازه زمانی یک ماه و نیم تشکیل می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات این دوره آموزش آرایشگری و شرایط ثبت نام بر روی اسم هر دوره کلیک کنید.

هزینه دوره خصوصی
2,700,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,800,000 تومان
دوره آموزش آرایشگری مراقبت و زیبایی مو

هزینه دوره های آموزشی مراقبت و زیبایی مو

در این دپارتمان از آموزش آرایشگری دوره های مختلفی که در ارتباط با آموزش مراقبت و زیبایی مو هستند معرفی شده است. آموزش تخصصی کوتاهی مو ، رنگ مو و آراستن مو به سبک های مختلف، از جمله دوره های آموزش آرایشگری این دپارتمان می باشند. توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی است.

قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است. مدت زمان برگزاری این دوره ها کوتاه مدت بوده و در بازه زمانی یک ماه تا یک ماه و نیم تشکیل می گردد. همچنین برای اطلاع از جزئیات بیشتر در خصوص هر یک از رشته ها بر روی اسم هر دوره کلیک کنید.

هزینه دوره خصوصی
3,500,000 تومان
هزینه دوره عمومی
2,500,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
2,800,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,800,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
2,500,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,600,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
1,400,000 تومان
هزینه دوره عمومی
900,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
400,000 تومان
هزینه دوره عمومی
400,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
900,000 تومان
هزینه دوره عمومی
900,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
900,000 تومان
هزینه دوره عمومی
900,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
900,000 تومان
هزینه دوره عمومی
900,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
800,000 تومان
هزینه دوره عمومی
800,000 تومان
دوره آموزش آرایشگری مراقبت و زیبایی پوست

هزینه دوره های آموزشی مراقبت و زیبایی پوست

در این دپارتمان دوره های مختلفی که در ارتباط با مراقبت و زیبایی پوست ازجمله معرفی شده است. توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی می باشد.

قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است. مدت زمان برگزاری این دوره ها کوتاه مدت می باشد و در بازه زمانی دو هفته تا یک ماه تشکیل می گردد. همچنین برای اطلاع از جزئیات کلاس ها و شرایط ثبت نام بر روی اسم دوره کلیک کنید.

هزینه دوره خصوصی
1,500,000 تومان
هزینه دوره عمومی
750,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
700,000 تومان
هزینه دوره عمومی
700,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
900,000 تومان
هزینه دوره عمومی
900,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
500,000 تومان
هزینه دوره عمومی
500,000 تومان
دوره آموزش آرایشگری گریم و میکاپ

هزینه دوره های آموزشی گریم و میکاپ

در این دپارتمان دوره های مختلفی که در ارتباط با زیبایی و آرایش صورت و گریم هستند از مبتدی تا حرفه ایی معرفی شده است. توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی می باشد.

قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است. مدت زمان برگزاری این دوره ها کوتاه مدت می باشد و در بازه زمانی یک ماه تا یک ماه و نیم تشکیل می گردد. همچنین برای اطلاع از جزئیات کلاس ها و شرایط ثبت نام و هزینه آموزش آرایشگری دوره های خصوصی بر روی اسم دوره کلیک کنید.

هزینه دوره خصوصی
900,000 تومان
هزینه دوره عمومی
900,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
2,700,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,700,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
1,200,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,200,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
800,000 تومان
هزینه دوره عمومی
800,000 تومان
دوره آموزش آرایشگری مراقبت و زیبایی ناخن

هزینه دوره های آموزشی مراقبت و زیبایی ناخن

در این دپارتمان دوره های مختلف آموزش آرایشگری که در ارتباط با رشته های طراحی و کاشت ناخن هستند معرفی شده است. توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی می باشد.

قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است. مدت زمان برگزاری این دوره ها کوتاه مدت می باشد و در بازه زمانی دو هفته تشکیل می گردد. همچنین برای اطلاع از جزئیات کلاس ها و شرایط ثبت نام و هزینه آموزش آرایشگری دوره های خصوصی بر روی اسم دوره کلیک کنید.

هزینه دوره خصوصی
1,000,000 تومان
هزینه دوره عمومی
600,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
1,000,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,000,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
2,500,000 تومان
هزینه دوره عمومی
2,500,000 تومان
دوره آموزش آرایشگری مراقبت و زیبایی مژه

هزینه دوره های آموزشی مراقبت و زیبایی مژه

در این دپارتمان دوره های مختلفی که در ارتباط با مراقبت و زیبایی مژه هستند معرفی شده است. توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی می باشد.

قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است. مدت زمان برگزاری این دوره ها کوتاه مدت می باشد و در بازه زمانی دو هفته تشکیل می گردد. همچنین برای اطلاع از جزئیات کلاس ها و شرایط ثبت نام بر روی اسم دوره کلیک کنید.

هزینه دوره خصوصی
1,600,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,600,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
1,200,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,200,000 تومان
دوره آموزش آرایشگری آرایش دائم

هزینه دوره های آموزشی آرایش دائم

در این دپارتمان دوره های مختلفی که در ارتباط با آموزش آرایشگری در رشته های آرایش دائم همچون میکروبلیدنیک و میکروپیگمنتیشن ابرو و چشم و لب و .. هستند معرفی شده است. توجه داشته باشید که شرایط هزینه آموزشگاه آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی می باشد.

قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره به صورت عمومی طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است. بازه زمانی برگزاری این دوره ها کوتاه مدت می باشد و در مدت زمان یک ماه تشکیل می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات دوره ها و شرایط ثبت نام دوره های خصوصی آموزش آرایشگری بر روی نام رشته مورد نظر خود کلیک کنید.

هزینه دوره خصوصی
3,750,000 تومان
هزینه دوره عمومی
2,500,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
3,750,000 تومان
هزینه دوره عمومی
2,500,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
400,000 تومان
هزینه دوره عمومی
400,000 تومان