دوره های آموزش آرایشگری شاخص

قیمت آموزش آرایشگری زنانه هنرآموزان

دوره آموزش آرایشگری آرایش و پیرایش

هزینه دوره آموزش آرایش و پیرایش (هزینه دیپلم آرایشگری)

دوره آرایش و پیرایش دوره مبتدی و پایه از رشته های اصلی در بین دوره های آرایشگری است. اخذ مدرک آرایش و پیرایش یکی از الزامات مورد نیاز اصلی جهت اخذ مجوز تاسیس سالن های آرایشی و آرایشگاه است. این دوره شامل سرفصل های دوره آموزشی در رشته های کوتاهی، رنگ و شینیون مو، اصلاح ابرو و آرایش صورت در سطح مبتدی است.

توجه داشته باشید که شرایط هزینه و قیمت دوره آرایشگری هنرآموزان طبق تعرفه آموزشگاه های آریشگری سازمان فنی حرفه ایی است. مدت زمان برگزاری این دوره کوتاه مدت بوده و در بازه زمانی یک ماه و نیم تشکیل می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات این دوره ها و شرایط ثبت نام بر روی اسم هر دوره کلیک کنید.

هزینه دوره خصوصی
5,800,000 تومان
هزینه دوره عمومی
3,100,000 تومان
دوره آموزش آرایشگری مراقبت و زیبایی مو

هزینه دوره های آموزشی مراقبت و زیبایی مو

در این دپارتمان دوره های مختلفی که در ارتباط با آموزش مراقبت و زیبایی مو هستند معرفی شده است. آموزش تخصصی کوتاهی مو ، رنگ مو و آراستن مو به سبک های مختلف، از جمله دوره های آموزش آرایشگری این دپارتمان است. توجه داشته باشید که شرایط هزینه گرفتن مدرک آرایشگری زنانه در آموزشگاه هنرآموزان طبق تعرفه سازمان فنی حرفه ایی است.

مدت زمان برگزاری این دوره ها کوتاه مدت بوده و در بازه زمانی یک ماه تا یک ماه و نیم تشکیل می گردد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر در خصوص هر یک از رشته ها بر روی اسم هر دوره کلیک کنید.

هزینه دوره خصوصی
9,500,000 تومان
هزینه دوره عمومی
5,300,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
7,500,000 تومان
هزینه دوره عمومی
4,000,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
6,000,000 تومان
هزینه دوره عمومی
3,500,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
5,000,000 تومان
هزینه دوره عمومی
2,500,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
1,000,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,000,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
5,000,000 تومان
هزینه دوره عمومی
2,500,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
2,400,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,000,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
1,800,000 تومان
هزینه دوره عمومی
900,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
6,500,000 تومان
هزینه دوره عمومی
3,500,000 تومان
دوره آموزش آرایشگری مراقبت و زیبایی پوست

هزینه دوره های آرایشگری مراقبت و زیبایی پوست

در این دپارتمان دوره های آموزشی مختلفی که در ارتباط با مراقبت و زیبایی پوست پاکسازی پوست ، اصلح ابرو ، اپیلاسیون و طراحی با حنا معرفی شده است. شرایط هزینه و قیمت آموزش آرایشگری طبق تعرفه سازمان فنی حرفه ایی است.

مدت زمان برگزاری این دوره ها کوتاه مدت می باشد و در بازه زمانی دو هفته تا یک ماه تشکیل می گردد. همچنین برای اطلاع از جزئیات کلاس ها و شرایط ثبت نام بر روی اسم دوره کلیک کنید.

هزینه دوره خصوصی
5,500,000 تومان
هزینه دوره عمومی
3,500,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
1,600,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,600,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
1,800,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,800,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
1,200,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,200,000 تومان
دوره آموزش آرایشگری گریم و میکاپ

هزینه دوره های آموزشی گریم و میکاپ

در این دپارتمان کلاس آرایشگری در ارتباط با زیبایی و آرایش صورت و گریم ، از مبتدی تا حرفه ایی معرفی شده است. شهریه و هزینه دوره های آرایشگری طبق تعرفه آموزشگاه آریشگری در سازمان فنی حرفه ایی است. مدت زمان برگزاری این دوره های آموزشی کوتاه مدت بوده و در بازه زمانی یک ماه تا یک ماه و نیم تشکیل می گردد.

برای اطلاع از جزئیات کلاس ها ، شرایط ثبت نام و هزینه کلاس آرایشگری بر روی اسم دوره کلیک کنید.

هزینه دوره خصوصی
1,500,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1.500,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
7,400,000 تومان
هزینه دوره عمومی
4,000,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
7,400,000 تومان
هزینه دوره عمومی
4,000,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
1,600,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,600,000 تومان
دوره آموزش آرایشگری مراقبت و زیبایی ناخن

هزینه دوره های آموزشی مراقبت و زیبایی ناخن

در این دپارتمان دوره های آرایشگری مختلف که در ارتباط با رشته های طراحی و کاشت ناخن هستند معرفی شده است. شهریه و قیمت آموزش آرایشگری برای هر دوره طبق تعرفه فنی حرفه ایی عنوان شده است. مدت زمان برگزاری این دوره های آرایشگری کوتاه مدت بوده و در بازه زمانی دو هفته تشکیل می گردد.

برای اطلاع از جزئیات کلاس ها ، شرایط ثبت نام و هزینه گرفتن مدرک آرایشگری زنانه بر روی اسم دوره کلیک کنید.

هزینه دوره خصوصی
1,000,000 تومان
هزینه دوره عمومی
500,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
2,000,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,000,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
4,500,000 تومان
هزینه دوره عمومی
2,500,000 تومان
دوره آموزش آرایشگری مراقبت و زیبایی مژه

هزینه دوره های آرایشگری مراقبت و زیبایی مژه

در این دپارتمان دوره های آرایشی مختلفی که در ارتباط با مراقبت و زیبایی مژه هستند معرفی شده است. شرایط هزینه و قیمت کلاس آرایشگری طبق تعرفه سازمان فنی حرفه ایی است. مدت زمان برگزاری کلاس های آرایشگری کوتاه مدت بوده و در بازه زمانی دو هفته تشکیل می گردد.

برای اطلاع از جزئیات کلاس ها و شرایط ثبت نام دوره های آرایشگری بر روی اسم دوره کلیک کنید.

هزینه دوره خصوصی
4,500,000 تومان
هزینه دوره عمومی
2,300,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
2,400,000 تومان
هزینه دوره عمومی
1,200,000 تومان
دوره آموزش آرایشگری آرایش دائم

قیمت دوره های آموزش آرایش دائم

در این دپارتمان دوره های آرایشی مختلفی که در ارتباط با رشته های آرایش دائم همچون میکروبلیدنیک و میکروپیگمنتیشن ابرو و چشم و لب هستند معرفی شده است.

شرایط قیمت آموزش آرایشگری طبق تعرفه سازمان فنی حرفه ایی است. بازه زمانی برگزاری این دوره های آموزشی کوتاه مدت بوده و در مدت زمان یک ماه تشکیل می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات دوره های آموزشی و شرایط ثبت نام کلاس آموزش آرایشگری بر روی نام رشته مورد نظر خود کلیک کنید.

هزینه دوره خصوصی
4,800,000 تومان
هزینه دوره عمومی
3,800,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
4,800,000 تومان
هزینه دوره عمومی
3,800,000 تومان
هزینه دوره خصوصی
4,800,000 تومان
هزینه دوره عمومی
3,300,000 تومان